COOLERBANEH1.IR : قیمت انواع کولر گازی اجنرال ,. , ال جی . , گری . , ایستاده . , دیجی کالا . , سامسونگ, بانه . , سامسونگ(09189971107)(09189971525)

  
آخرین به روز رسانی در
دوشنبه - ۲۸ مرداد - ۱۳۹۸
کولر گازی چیست ؟
کولر گازی یکی از سیستم‌های خنک کننده است زیرا به سرعت از گرمای محیط می‌کاهد در این مقاله می‌خواهیم چگونگی سرما سازی انواع کولر گازی و مزایای آن  را نسبت به کولر آبی بازگو کنیم پس با ما همراه باشید.
چگونه سرما سازی می کند ؟
انواع کولرهای گازی
مقایسه کولر گازی و آبی
سیستم‌های سرمایشی موجود در ایران و مصارف برق آن‌ها
برآورد ظرفیت مناسب
لازم است در موقع خرید کولر گازی به مساحت فضایی که نیاز به برودت دارد توجه نماییم. در جدول زیر ظرفیت مورد نیاز کولر گازی به نسبت مساحت فضای مورد استفاده، درج شده است. ظرفیت مناسب در کولر گازی بر حسب بی تی یو BTU   بیان یشود :
 

ظرفیت BTU/h

مساحت (مترمربع)

۹۰۰۰

۳۷-۳۲

۱۰۰۰۰

۴۱-۳۷

۱۲۰۰۰

۵۰-۴۱

۱۴۰۰۰

۶۴-۵۰

۱۸۰۰۰

۹۱-۶۴

۲۴۰۰۰

۱۱۷-۹۱

بی تی یو BTU چیست ؟
نسبت بازده انرژی E.E.r:
نوع کمپرسور:
برند و کشور سازنده‌ی کولر :
استفاده از سایه بان مناسب است ؟

بزرگترین عامل گرم شدن اتاقها معمولاً آفتاب است. این گرما به سرعت از راه شیشه و پنجره ها و به آهستگی از طریق دیوارهای خارجی و سقف به اتاق تحمیل می شود. با استفاده از موارد ذیل می توان مقدار گرمایش تحمیلی را کاهش داد.
استفاده از پرده یا کرکره داخلی
استفاده از سایبان
استفاده از شیشه های رفلکس
عایق کاری سقف و دیوارهای خارجی اطراف محل نصب کولر گازی

دومین منبع بزرگ بار گرمایی اتاقها معمولاً وسایل الکتریکی از قبیل رایانه ها، مانیتورها، دستگاههای کپی ، چراغهای روشنایی و… می باشند که این نوع بار در ادارات محسوس است. یک راه کاهش از این بار، خاموش کردن آنها در مواقع بیکاری است. راه دیگر این است که برای روشنایی به جای لامپهای شیشه ای از لامپهای فلورسنت که اتلاف گرمای کمتری دارند استفاده شود.

بار سرمایی هوای نفوذی ممکن است بسیار زیاد باشد. باز بودن پنجره باعث می گردد که بخش عمده ای از توان کولر گازی صرف خنک کردن بیهوده هوای گرم ورودی شود که این سبب افزایش مدت کار کمپرسور و فرسودگی زود هنگام آن گردد. ضمن اینکه اتاق هم به نحو مطلوب خنک نمی شود.
اگر درهای داخلی هم باز باشند کولر گازی به جای خنک کردن فقط یک اتاق در واقع باید چندین فضا را خنک کند.

سرد کردن اتاق بیش از حد لزوم، ضمن اینکه از نظر بهداشتی صحیح نیست موجب افزایش مصرف برق و فرسایش بیهوده دستگاه می شود. با در نظر گرفتن موارد فوق جهت محاسبه سریع و سرانگشتی سایز کولر گازی را انتخاب کنید
.

آشنایی با سیستم کولرگازی اینورتر” کلیک کنید “
می خوام بخرم ، روال کارتون چیه ؟
مشخصات یک برند خوب در زمینه کولرگازی چیست ؟

بهتر است محصولی که قصد خرید آن را دارید در سطح جهان و بازار ایران خوش نام باشد. البته این امر به تنهایی مهر تایید بر کیفیت کامل آن محصول نیست. کولر گازی انتخاب شده باید دارای خدمات پس از فروش پاسخگو و ترجیحاً شبانه‌روزی باشد. همچنین قیمت کالا با کیفیت کالا باید همخوانی لازم را داشته باشد. هنگام خرید توجه به این نکته که محصول مورد نظر ما چه میزان در به روز رسانی طرح و مدل وسیستم های کوده glیس دارای خدمات پس67 height=197 />

بهه ای دیید بر کیفیت کا5h)3m/" کولر گازی سامسٲان" widtیید بر کیٱ گازی سامسٲان" widtیید بر کیٱ گازی سامسٲان" widtیید بر کیٱ گازی سامسٲان" widtیید بر کیٱ گازی سامسٲان" widtیید بر کیٱ گازی سامسٲان" widtیید بر کیٱ گازی بد سٲان" Ep"ازی سامسونگ دبل در به" Ep"" widtیید بر کیٱ گازی سامبانه کولر گازی ه اینکلر گازی بهازی بانه سد بر کیٱ)نل بانه کو بولر گازی اle="text-align: right;">د٧نه کو= کولر گاز/dd=m"ولر، قرار نداشنرال ؄ کولر گازازی ef=/fa/help سد بانه کهای گازی بانه ای گا" فیلترهای هوا و٧جنرا های موجود در سایت و٧جنرا های موج گبا؄جنرد بر کنه تحویل تهران کولرتی م هاۇ کو= کل تازیر گازی اینورتر بانکومتر ڱ گازی وا و٧جنرا های م'نه عم لترLp؄ر گ؄ تو٧جLppده باید داترLp؄ر گ؄ ترجیحاً شباٱتی0-quesstion.jpg alt="" width=267 کیٱ گازی ;&nda1Ep"" widtیید بر کیٱ =نی کولر گ/dd=m= امر به تنهاییI بیٱ =ٌ اوجنرl لازم را داشته ٌ اوجنم لترLp؄ر گ؄ تو٧جLppده isplay: none;">ی oی دییدجLppده isplay: none;">ی oی دیید دییدجLpt ب;">ی oی دی"دجٱتیm طرح لب!ایه برق م باان کa یستم های کلر گازی جنارای خدماای باعث افزلرهای ه ها"اعث اف؄لرٴجنارای خدماای باعث ان کول" widtیید بر 3مصرف بانه کو ببر کیٱ)نل بانه کو بولر گازی اle="text-align: right;">د٧نه کو= کولر گاز/dd=m"ولر، قرار نداشنرال ؄ کولر گازازی ef=/fa/help سد ٱم لتر٧لر، قراز/dd=m"ولر، قرار نداشسد ٱم ٱٴجنp سزی ef=/fa/help سد ٱم لترلر گازداشسدلر گازداشیm طرح لب!ایه برقشۯازe">د٧نه رحdtیلا کولر گازی بدون زیاول؄ا کولنداشسد ٱم ٱٴ'گ درۯلر، Lpلر گرحشسLpp٧نه رحdtیلا نراLpp٧'گ m2um طرح لب!ایsppb-1نارای خدماای ب= پنل بانه /dd=m=t-align: right;">د٧نIp سی ب= نه مرکl بانه /dd=m=td"ی ب= نه مرکl بانه /dd=m=td"ی ب= باعث ان کول" widtیید بر 3مصرف بانه کو ببر کیٱ)نل بانه کو بولر گازی اle="text-align: right;">د٧نه کو= کولر گاز/dd=m"ولر، قرار نداشنرال ؄ کولر گازازی ef=/fRoه در تهران کولر رl ه در تهران اایه بزی اle="text-align: right;">د٧نه نef=/fRoه در تهران کولر رلایه بزهران اایه بزی اle="text-ن کولر گؾ3نp سزی ef=/fa/helی ب= نه مرکl نه /fa/h2 بدب= باعث ان کوه /dd٧ب= باعث ا کل pلد٧m به این>ی ساخت کمپر۪به این>ی ساخت ک!ا۪به ایass=sppb-panel-group درۯلر، Lpلر گlay: nه ب= باعرحرال ؄ کولر گاز۱ ن٧رال ؄ کولرٌ اٱ کولر ان aiیm=t-align: right;">د٧نIp سی ب= ل ؄ ک عازی ef=٨ ان aiیm=t-align: right;">د٧نIp سی ب= ل ؄ ک عازی ef=٨ ان aiیm=t-align: right;">د٧نIp سی ب= ل ؄ ک عازی ef=٨ ان aiیm=t-align: right;">د٧نIp سی ب= ل ؄ ک عازی ef=٨ اe">د٧نه رحd"ولر، قرات کمپر۪به این>ی ساخت ک!ا۪به ایass=sppb-panel-group درۯلر، Lpلر گlay: nه ب= باعرحرال ؄ کولر گاز۱ ن٧رال ؄ کولرٌ اٱ کولر ان aiیm=t-align: right;">د٧نIp سی ب= ل لر ٴی س٨ان aiیm=t-align: right;">د٧نIپؾ3مرکl نه /fa/h2ی ef=٨ ان aiیm ؄ raث ان کول" ترلر ڧ ل ؄ ک = "ا٧ سان aiیm=t-align: rigزی ٧ان aiیm=t-aliرحرا پ= ی ٧ان aiیp سی ب= ل ؄ ک ع٨ ان aرحبه این>ی ساخت ات aرس٧ ببر کیٱ)ن aزی اle="text-ali3n: right;">د٧نIp عرحرال ؄ کولر ه بنIp)3 ان aiیm=t-aکولرٌ اٱ کولر ز۱گlayaaل ight;">د٧نIp سی ب،m=tyaaل3 لکم ل ؄ ک عازی ef=٨ ان ai3 در به روز رسانی { ٧ان aiیp سی ب= ی ef=٨ اe">د٧نه رحdر ز۱گlayaaل د٧2ر! باp سی ب= ی ef=٨ اe">دولر ڱز۱گlayaa اe">دولرباع تهران لر ڱز۱گloalign: rig٨ر ڱز۱گlayaa اe">دولرباع تهران لر ڱز۱گloalign: rig٨ر ڱز۱گlayaa اe">دولرباع تهران لر ڱز۱گloalign: rig٨ر ڱز۱گlayaa اe">دولرباع تهران لر ڱز۱گloalign: rig٨ر ڱ>دولرباع توn: -b-1نا کولنداشسt;">د٧نIp ال ؄ ک ڱ تز۱گlayaa اe">درس٧ بlayaaل Baل igن انشسtرفe">= ز۱گ ؄ ڧ می تل ight ڱزر گسی بآن ورتر” کلیک زی بانه ک بانه شاپ کولر گازی بانه عزیزی کولر گازی بانه فرجامی کولر گازی بانه ght چولنداشسوسط فلر گازی بانه ویترین کولر گازی بانه پلاس کولر گازی بانه کالا کولر گازی بدون گارانتی بانه کولر گا کer باent ، کerزی بign:sizو: borerlign; دون گblock; لor: #444444; font-famil گ'Droid Arabic Naskh'; font-size: 15px; font-sی گا ا; font-vari٧-ligext-asگا ا; font-vari٧-c گگا ا; font-wنرگا ا; leزی- cو: ا ا; orph a: 2; در بانstart; درindent: 0px; درtن af گار white- c گا ا; widowa: 2; wor- cو: 0px; -wbkitل کاke-ان: 0px; backی ndلor: #ffffff; درdecoع ش-sی گiniti; درdecoع ش-لor: initi;نتیزی بign:sizو: borerlign; borer: 0pxار font-famil گ'Droid Arabic Naskh' ! import٧; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگا ا; margin: 0px0px20px; outline: 0pxار padو: 0px; vertical بانbaseline; wor- cو: -1px; در بانه کولانیزی بign:sizو: borerlign; font-wنرگboldحوی چولنداشعلام کی چوaa سط ڱ تگlسt٧نIp عهران سط برLp؄ر igلرب/dd= شود محب هgn: rigزد.

ی ا درجیل خاناستای ت٨ی٧سرباان /fa/h2ی بfloaگlefوh2ی ef=٨energy.pاس ؄ raث یک ، کerل کوٌ باent سال ٌزی بign:sizو: borerlign; دون گblock; margin: 15px 0px0px; لor: #444444; font-famil گ'Droid Arabic Naskh'; font-size: 15px; font-sی گا ا; font-vari٧-ligext-asگا ا; font-vari٧-c گگا ا; font-wنرگا ا; leزی- cو: ا ا; orph a: 2; در بانstart; درindent: 0px; درtن af گار white- c گا ا; widowa: 2; wor- cو: 0px; -wbkitل کاke-ان: 0px; backی ndلor: #ffffff; درdecoع ش-sی گiniti; درdecoع ش-لor: initi;نتیزی ب در بانه کولانیزی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;">Ip aa سle= ان لرحdtۄر igل3ن مaa ی برe" ط، نIزیnbspنlign: rigان ا خت نک کعب؄ر گط گ ب مراانgn: riا ن مaaaa ز۱ڱ کولنداشس">هرازۄگط ڱ تاهر ت څaa لست تیل خاهرازۄ riق جغرماسر کو اe">.ه داشته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;">d=spyle="۱گloا؈n=t-aliل اماسرط ا L" څaa ست. یڧنه تن مولر گ خدloal چونداشسڌ اٱal چوڱL"aaaa انی { سط <ه داشته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;">l چونداشس با لرل igغارڱLد.<گlayaa بانهIp سی ب،

ز۱گloalign: میزان گڱز۱رماز۱ تیل خالر میزان گبرخی ڵڱ ن an=t-ali کٌیب!د؆انی { ٹ تل igبر؄ ڧ ب، باIp اسی انک کe="tex >.ه داش که امضا ign:sizو: borerlign; borer: 0pxار font-famil گ'Droid Arabic Naskh' ! import٧; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگا ا; margin: 0px0px20px; outline: 0pxار padو: 0px; vertical بانbaseline; wor- cو: -1px; در بانه کوٴته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;">l چونداشس L" م ب برlayaa ا گوaa ا { e="texڱزکeب برشس=ex اٺر میزان ڴس Lه ملد می‌ ن aر گط .ه داش که امضا ign:sizو: borerlign; borer: 0pxار font-famil گ'Droid Arabic Naskh' ! import٧; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگا ا; margin: 0px0px20px; outline: 0pxار padو: 0px; vertical بانbaseline; wor- cو: -1px; در بانه کوٴته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;">l مٯ مaa ؆نligoal چونداشسtۄر igژه مaa ایل خانانی { هرازۄ(tۄرایلر L" میl چونداشسا { e="ا)ڱز۱را { e="teعلام ڴ که امضا ign:sizو: borerlign; borer: 0pxار font-famil گ'Droid Arabic Naskh' ! import٧; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگا ا; margin: 0px0px20px; outline: 0pxار padو: 0px; vertical بانbaseline; wor- cو: -1px; در بانه کوٴته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;">l ت"؄ زیه ڧه دل ؄ بتتL" { ۱تتلست در ب{ ۱تتلست p>l م بL"ی ج چوg کولنداشس"> گ" لرحتتهرڱ ی اl ج از۱ L" گط n=t-یب!د۷ل ط گاعاگ" AigرG Lٯول می&ٺر ط ڱ تزک٪وان طن ت؄ر، Lpٯوaa انIL"aaaa د می‌ { e="te.ه داش که امضا ign:sizو: borerlign; borer: 0pxار font-famil گ'Droid Arabic Naskh' ! import٧; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگا ا; margin: 0px0px20px; outline: 0pxار padو: 0px; vertical بانbaseline; wor- cو: -1px; در بانه کوٴته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;"> طAرشس= دل از۱گloal;">ی الر طGرشس=ex اٺر عloalign: r-b-1نal;">ی اد می&zwn ط بانه جن؄ ؄ بتتبا؆اۨدstyleلب!ا(+) درجه٧نIp طAرشس=ex اٺر r-b-1نal; گا؆" { سle= کولبن م aiط ڱ ت، حتمA + درةلساخA ++ درةٌه ڴ Lٺر r-b-د.دول۱گloal چونداشس iز۱گاe">داoaliمپه گانa" نداشسA + درلA ++ در،ط .ه داش که امضا ign:sizو: borerlign; borer: 0pxار font-famil گ'Droid Arabic Naskh' ! import٧; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگا ا; margin: 0px0px20px; outline: 0pxار padو: 0px; vertical بانbaseline; wor- cو: -1px; در بانه کوٴزی ضا ign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگinheri; margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline; لor: #00 کوٴته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;"><%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-a/>ز۱گاe">داoد،; ڄal;a" نداشسA++l ه داشزیش که امضا ign:sizو: borerlign; borer: 0pxار font-famil گ'Droid Arabic Naskh' ! import٧; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگا ا; margin: 0px0px20px; outline: 0pxار padو: 0px; vertical بانbaseline; wor- cو: -1px; در بانه کوٴته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;"> حر ڱز۱گlo چ دl تد می&zwnب از۱{ e="teس"ا"aaaa کوو n=t-ر r-b-1نaنداشس"> e= کول٨-bIp nب از۱{ ط .ه داشان /fa/h2ی ef=٨energy2.pاس ؄ raث یک امضا ign:sizو: borerlign; borer: 0pxار font-famil گ'Droid Arabic Naskh' ! import٧; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگا ا; margin: 0px0px20px; outline: 0pxار padو: 0px; vertical بانbaseline; wor- cو: -1px; در بانه کوٴته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;">ته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;">e= کولIp اسی ا; { a نp n؅ازۇ در تبریزایل خانانی { هرازۄal;aکولر گادl تد می&zwn rigانلر ڱسle=-b-1نڱL"aaaa al;">ی ا ا٢ی&zwppb-p٧نe">.ان ه داش دا /fa/h2ی ef=٨energy3.pاانه300جنرا38ن ٫ یک امضا ign:sizو: borerlign; borer: 0pxار font-famil گ'Droid Arabic Naskh' ! import٧; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگا ا; margin: 0px0px20px; outline: 0pxار padو: 0px; vertical بانbaseline; wor- cو: -1px; در بانه کوٴته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;">؅اسب اht چونداشسeب بااییه ڧه دe=-b-1نg کولنداشسد می&zwnب"یلزی ط ا L"n ri کٱ گ خدloa&ٺردل مآق ای ط ا L"n rۄal;a& aل دلaکٯlonب اه د میزان گبرخی ڵڱدسب بدانیته ،زی بign:sizو: borerlign; borer: 0px; font-famil گinheri; font-size: 15px; font-sی گinheri; font-wنرگbold margin: 0px; outline: 0px padو: 0px; vertical بانbaseline;"> rigان زک٪وان یل خا; { e="te.ه داش که/ کوش که/ که/ که انه ک بانه شاپ کولر گازی بانه عزیزی کولر گازی بانه فرجامی کولر گازی بانه gکولر گب هسپاز کیشس؁d=m"وتای ندمی گیازان لر گازی بانه ویترین کولر گازی بانه پلاس کولر گازی بانه کالا کولر گازی بدون گارانتی بانه کولر گاpزی ب در بانه کوٯب هسپاز کیشسaکور ۱تت"ی" { سز۱گر، اٺر L" right;" i،یLد.<ندمی گیرد.د(ڧز۱گکیه درةل دیشجن) درةٱز۱تبریL" rٱ ش خری&ٺر ط لر " طخ؂مت بانگونgا Lد " iL" L" right;لر بسg د پنal;>د٧نکولر L" right;لر" ام٧/pڱL" L" right;( Lد "&ٺردڱL" L" right درةg د پن)ندمی گیازانسب ؄ ؄ ؈zwnب" درةل ؆،زق جغرذلر گط ڱ درةگونؾاز کیشس در09189971525;ل09189971107n؅ازر انaلرٺر لبی کaaaa zwn r د پننaدe=igان gکولر گب درةلؾاز کیشسیرl;a& .;(کولر گب درةلؾاز کیشسز۱سی ا; l;a& )ورتر” کلیک انه ک بانه شاپ کولر گازی بانه عزیزی کولر گازی بانه فرجامی کولر گازی بانه gنٱ>دولٲلwnب"سلژzwn محز۱ڱL"gڂگ ؄ر گط ؁روشنده تضمین شده است.
۱ –د گار گر">ب؈zwnسل؇؄ؾلژzwn مسۨردوه گا"wnبٱان گؾاز کیش درةلبقیهندمی گیرد.

دولٲلwn گجغربریL"ج ؄؂ٯیازانتر” کلیک ڱد گliمپهنٱگli خط وسط ی تای ڱL"ٯیاIp ؁روشنده تضمین شده است.

۱ –دا ع گliمپهب؈لw ailiمپ درةٱzwn r ">دaa خ م"> گط لر iز۱گاe">درzwn r ">اIp۱گnبٱازی بگ ؄م"> rۄal;a& "> بح نٱم"> اei ک گانght;"> ڄal؈لw;لر "> نٱ بح هراز گانIp ؁ندalig{ ط . بح اei ک هرازٱز۱گاe">دگliمپه کار٪وا٬ب؄ g٨zwn ارح ؆ملwnب ؇ گا"wnڱLنIp"al;a>درzwn گکyle= rۄaد.گسان brزی ب در بانه کون tableانه67> سمٯؾ؄بی (1)وشنده تضمین شده است.
۱ –سمه داش؈رtd دگliمپهنٱگli خط وسط ی تای ڱL"ٯیاIp ؁رو داش؈رtd دا ع گliمپهب؈لw ailiمپ درةٱzwn r ">دaa خ م"> گط لر iز۱گاe">درzwn r ">اIp۱گnبٱازی بگ ؄م"> rۄal;a& "> بح نٱم"> اei ک گانght;"> ڄal؈لw;لر "> نٱ بح هراز گانIp ؁ندalig{ ط . بح اei ک هرازٱز۱گاe">دگliمپه کار٪وا٬ب؄ g٨zwn ارح ؆ملwnب ؇ گا"wnڱLنIp"al;a>درzwn گکyle= rۄaد.گس؈رtd سمه داش؈رtd د؇Ip سی ب،د۲.leن"aنI۳ل oaliمپه ڧٱ(ڧز۱گاe">دگliمپهزی با درة– درةڧز۱گاe">دگliمپهسقaa نٱا هگliمپه– درةڧز۱گاe">دگliمپه؅ط لwnنٱ ل ؄ ک عورtd سمه داش؈رtd دi ک۳ل oaliمپهسقaa ڱLط ک۴.گliمپهسقaa گlt;(">g{ قaa) ۵ل oaliمپه؅ط لw؈رtd سمه داش؈رtd دeلدم= >د تای ڱL"ٯیاIp ؁رو داش؈رtd دوام"> l؈لw;لر انی ب؇aa ؄ayaaر اٺر ال iوا٧٧Ip ا"ٯگنک کعب؄ر لرغرل ؄ ">ا کری Ip ؁ندalig{ی Ipt;">سlig{ iواIp۩ور نک کٌ ب،لر ؾازneلدم= rۄal;a&ٴ؈رtd سمه داش؈رtd دeن"aنI تای ڱL"ٯیاIp ؁رو داش؈رtd دوام"> l؈لw;لر انیطان گ؄ iوا٧٧نک کٌ بش؄ر لر">g{ د می&zwnد،al"سp ط ه؇Ip سی ب،سمه داش؈رtd سمه داش؈رtd دeلدم= >د؄ iچ ظبپaa ٨خت aa د.گسرو داش؈رtd سمه داش؈رtd دeن"aنI(٧نIp ri aaل iچ ظبپaa ٨خت aa د.گسرو داش؈رtd سمه داش؈رtd درzwnه د ">دط رو داش؈رtd دطقleت گ I"eل ڴ Lٺر rنp n جٱ تت ب>

مaiیس۴۶ ؈لر ل3right; LL درةڧب،لسی ب،گس؈رtd دطق/i ط .هشنده تضمین شده است.

۱ –دظقl Lمیازسنp nدط نp>مساز۲ط ن د؇Lمیی&zp>

مسازی &zp>

مaa ٨ختڱسpل گسn"> اiیس۵۵ لۆٱر! بالر ل3right; LLٳ"lا۳شت؇ڧب، aa Ip سزی ب در بانه کو/ داt;">سمه دا / دا:و داش داچ ، ک>مaa ؄ ؈zwnب"nدط نp>مسج ا؈aa شجاl رڧز۱گ>مس Lمیازس(d=sp= >aaل ،گسرو داشزی ب در بانه کو/ داt;"بی :و داشزی ب در بانcenی;سب ب که امضا در بانه کوم، کۆٱط نp> کلٲٷ ” ai؇؅نڱسمp>

۱ –سمه داش؈رtd دط رو داش؈رtd سd=sp= >ۆٱط aaaa l؈لw;لر، ک>مaa e">دطقl Lمیازسط Lرڧ اٺرڧز۱گ>مسd=sp= >هط p ش؈رtd سمه داش؈رtd دloaali ڱL"رۆٱd=sp= >اie">دطقleت گ Iنp nd=m"ولر،=spal"ی ب،سرو داش؈رtd دlنی ةلd=m"ولرۆٱ، ک>مس جٱ تت ب>مسز۱گتب!”ز۱گd=sp= >ا،گس لۆا ع ٨ختۆٱ،س aa Ip p ش؈رtd سمه داش؈رtd هiچس لهنلl;aiڅجاl ط رو داش؈رtd د>اط ی&zwnهاIp p ازۄaزۈaa ،سڅجاlڅجط د،Ipل،ز>ۆاٳۆ"رط pp>ط p یی"گراoaliمپه مٱzwnگ yaaرط Lراl خی ب!هب،گازاiب ب خی g٨zwn اررzwnگط ی&zwn۱ڱL اٮ،جملrٱ گریزٱاe";لIp سی ب،مس، بt;">ا کری Ip ؁ندalig{l;ie"اٳ"ص د.گlرط ر.س>سمه داش؈رtd دچس لهنلl;aiڅجاl zwnڴط د.لرLمزi،گسرو داش؈رtd مس، "گرIpرسی میi؇زی کرست؇ zwnڹاn r " اب!”شهط p اie رهمسخنازۄا &zwppb-لl;aiسمه داش؈رtd ا کرنl؈/i ٳ"lزان Lما۳نت؇ LLخ l;ai ڳLمزiڱL ri p، zwnڬg٨rۄaدسزس> گیر.س؈رtd سمه داش؈رtd گیر.س L٧ Lدزptرآ ازجمnlpلط ی&zwnیرست.ر کنIp۱گ مht;آ ht;سل3eکۆلl;aiLمزi؈ "زeل gaa د.گس&helli بp td سمه داش؈رtd مس گ;"ۆٱزpنٌ;خ ل لب!؅یتای ب;خط رLمزi.سرو داش؈رtd مبار l;ختخل m=t-aب؄ر لw;لجط ٯa میl;aثLدht;لجht;اaa m=یر.س.leرlنختl;iس.آaiل ؈/iaaloa، LL;aخت ؈،ڇرLٯج;خنک کٌ ؇خش؈رtd سمه داش؈رtd ٲگlpلLLرو داش؈رtd aaht;سل3eکۆلl;ai& L٧ د ؄ ef=٨ai۵۰n i؇L٧٪٨انnدط aد بمتaiط ی&zwn"aد ؇ Lاl ؄3eکلس رa ،ژاe";ڱL ri pگloر! ai۹۰n i؇L٧٪٨انnدط ( ک = اe";۲۲ aiل3e۱۳۹۴ie دطzwnڴرط )ورtd سمه داش؈رtd ٲگlpلiiLLرو داش؈رtd aaht; L٧ د ؄ e! ai۷۰n i؇L٧٪٨انna؆ک aa ،ژاe";ڱL ri p L٧ د ؄ e! ai۱=۰n i؇L٧٪٨انn(طz ک = اe"ef=۰ aiل3e۱۳۹۴)ورtd سمه داش؈رtd م اe";f=۰ ما٨loal؈لw;لرpلل ؄ =٩ار٪ai۵iل3eط LLi؇L٧ٴلw;لجaaاجۆب؄ر بمaiل3eج;سۆٱig gمht;آگlلw;ٲگlpل ال i٨ی٧سربl;iاe";۲۲ t;"ت. یڧloaزر Li.؈رtd سمه داش؈رtd دl;iاe";ه داش دا۲۲ه داش داتچ تp صگر aa د.سرو داش؈رtd gط بمدa می ۱;ieaa ستڧ٪٨eکدل اٲe";سل3eکنننIaiIp نnرzwn گریp L٧ ؄3e،ڱک ڶnدط apلل ؄ht; Lط ی&zwnه گر طz ع ما٧ٲe";سل3e۲۰۱۵i>aaا می٨eکدٳتزر Li؄aد بم٨eکد٧اe";۲۲ aiل3e۲۰۵۰n aaا می؆ک aa ط ی&zwn>م ڱ میaد . یڧزر Li.گ yaaرک؇کp۱گ مht;l;iاe";۲۲ a iه . یڧط i٨ۈتٳٱ دجL٧ٱد۱;;"ت. یڧگlo ط ی&zwn>مل i٨۪به امi٨ی٧سربl;iز۱گ>مس Le"ef=۰ ط .؈رtd سمه داش؈رtd سlig{ iز۱گاe">دلIp سی ب،د:p L٧ٸبپه۱۸۰۰۰ ai۳=۰۰۰ وaa کیلa د۱;;"ت. یلرLم مht;l;3e pد ر ۪به امل3e.مقری!”ت٨eکد٧تt;">سlig{li ط ا>د iز۱گاe">دٲe";س رخب،ی مس عloa i٨>دول؆ک aa ز۱گ>مس۷۰۰۰n٪ai۲ef=۰۰ وaa کیل؈رtd سمp>
۱ – سمه داش؈رtd م هس؈سد ;ٲگlpلب؄>یلرLمزڧب،س؈سبقۅ هچڱزط رو داش؈رtd دل دزl;i دزبoaaمLLiد بمزd=m"ولرز د ؄ e۰.=۰۰٪٨انnط ؈رtd سمه داش؈رtd م>دنa؆ک aa ۆلl;aiبتمد؂یه میک aaی&znدط aد بمزl;aiا ل؈سبقۨول٧٧ٲeتمد؂یه٧تa ڄ pلw;لرeتمد؂یول٧٧٧ز د ؄ e! ai۹۰ٲ;ai٨انn؆ک aa oaliمپهزی بادط .یId=m:n؆کaa ا،n>م ؄ ؈zwnب"nدجتمد؂یهک aaی&znدLL aa ۵i>loa>ی. ۂهک aaی&zn>ط تڧد بٯlp؇ٱ ت،ٷ برpلل ؄ " g٨؆د؂یوجa&zwn&zدL">دهزچ Ip٬l;a؄a٧تa ڄa؆یاخ،;aiبط ؈رtd سمه داش؈رtd Ip٬ن، ٩ aa ما٧ٮاخ،;aaa >Ip ختزe";انابht;بt;">سختg٨zwnلaa oaliمپه>مو٩ارچ Iس درةدد۱iرaiلزر ختزzدL"ٱ b-;iااس g٨zwn ار>سخ.b-;iزe"; ل اٺرازر ختl;aما٧Ip تgی Ip۱گ>>دول؆ g٨zwnلaa a؆قIب،aa د۱iر;iبخش؈رtd سمه داش؈رtd دٱ;iبpربIp٬lم، کلIp زیڨمI>Ip تgیزl ب=ولر مٯ. ی IبنIe"; برن،Iaei ک زl ب=ولر مٯe"; بIp دlig(tۅt;">سlig)جت٧I>٬.س.IبنIامغذی۲ aش؄ر >سمه داش؈رtd >ظزیڲe";؂یهک aaی&znدiز۱گاe">دٲealiمپهسط رو داش؈رtd ؂یهزd=ان>=ا،n>م>دٲealiمپهزی بادلرسط رک aaی&znl؈لw;لرpa. ی ت٪زاط ;٨قۅ هدط ی&zwn;iزe";Iب، رخب،د٧ز۱د؂یو alii٩ارg٨zwn Iۅ ٌIل؈، ختaei ک ب،<کٌ;i yle=Iسw;لاز g٨zwn میک ٨ڧ، لرaliiaaiاe";iبزe";رm=اlIIبنIامlpلط ی&zwn؇ اٱ;i؈ ا;لرpg د پنa٨ۈزڴ خ.I"گرg٨؆رpIب،iب؄ر زzw در د؂یوٲگlpل؄a٧تaeن ؆یاخ،;aiبط .؈رtd سمه داش؈رtd دٲe3eرگ ک = مgیلٮصر zwاgا،nlpلبحpرل، ؆گس مل iفzwاoaهspyleکلaخالرکسw;ل؈/iل، ۈتٳلر ڱز۱I"ڈاIp خت؆ۯ ل اٺر ا لسٳب؄ر لٲe3eرر چ از۱{ ;iزe";aخنڅ٧زر خ&helli بp td سمه داش؈رtd دٲ3e؇>٬س رو داش؈رtd د>>دول؆ d=لرlzwnآ٨۾گٌط ی&zwn>قیلس لٲی iف ب!؄aۆ gانگس ؆دl{ گl{Iب،iاد۱i>٬؇خ؄aد ؅ هe دف ٱ;>دی ";س Lر Ip خش؈رtd سمه داش؈رtd د>lۆٮ">دسط ز ٱ;>دٲ loبب٬lzwز۱{e دف ٱمpgز؄س ">gd=لر Ip خ:e دف ر ل۱ ل۱{ ماپن{eIp ؈لw;Ipر۱ ٧ژ ٱمک وشس=ex eسe دف ae;>دI"تارر؈ Iط ؄ae="teسe دف ae;>د انa خ>g؄ae="teسe دف I"۱گ؆ختa e۰nآ٨۾گ٬اخنIب،i Ip س.le دف ڨ!”تae;>د گl{ڈل >دل و<کٌٱ;>دٲeخی ببIامle="te لٲگlIpرل دف >م>دٯ ؄ خر;>دٲe"۱>دل >>دوسط p س.؈رtd سمه داش؈رtd دIp٬دb-لل3>دٲe;>pرb-نگس ځLyaa؄ae gدگسٲeگس رو داش؈رtd دک فار l;ختد ل امی&znهت ڨ۱{ڈتae;>د aeقخاخ،;aaa ه خش؈رtd سمp>
۱ – سمه داش؈رtd م هس؈سد ;ٲگlpلب؄>یلرLمزڧب،س؈سبقۅ هچڱزط رو داش؈رtd دل دزl;i دزبoaaمLLiد بمزd=m"ولرز د ؄ e۰.=۰۰٪٨انnط ؈رtd سمه داش؈رtd م>دنa؆ک aa ۆلl;aiبتمد؂یه میک aaی&znدط aد بمزl;aiا ل؈سبقۨول٧٧ٲeتمد؂یه٧تa ڄ pلw;لرeتمد؂یول٧٧٧ز د ؄ e! ai۹۰ٲ;ai٨انn؆;>دٲealiمپهزی باددط .یId=m:n؆کaa ا،n>م ؄ ؈zwnب"nدجتمد؂یهک aaی&znدLL aa ۵i>loa>ی. ۂهک aaی&zn>ط تڧد بٯlp؇ٱ ت،ٷ برpلل ؄ " g٨؆د؂یوجa&zwn&zدL">دهزچ Ip٬l;a؄a٧تa ڄa؆یاخ،;aiبط ؈رtd سمه داش؈رtd Ip٬ن، ٩ aa ما٧ٮاخ،;aaa >Ip ختزe";انابht;بt;">سختg٨zwnلaa oaliمپه>مو٩ارچ Iس درةدد۱iرaiلزر ختزzدL"ٱ b-;iااس g٨zwn ار>سخ.b-;iزe"; ل اٺرازر ختl;aما٧Ip تgی Ip۱گ>>دول؆ g٨zwnلaa a؆قIب،aa د۱iر;iبخش؈رtd سمه داش؈رtd دٱ;iبpربIp٬lم، کلIp زیڨمI>Ip تgیزl ب=ولر مٯ. ی IبنIe"; برن،Iaei ک زl ب=ولر مٯe"; بIp دlig(tۅt;">سlig)جت٧I>٬.س.IبنIامغذی۲ aش؄ر >سمه داش؈رtd >ظزیڲe";؂یهک aaی&znدiز۱گاe">دٲealiمپهسط رو داش؈رtd ؂یهزd=ان>=ا،n>م>دٲealiمپهزی بادلرسط رک aaی&znl؈لw;لرpa. ی ت٪زاط ;٨قۅ هدط ی&zwn;iزe";Iب، رخب،د٧ز۱د؂یو alii٩ارg٨zwn Iۅ ٌIل؈، ختaei ک ب،<کٌ;i yle=Iسw;لاز g٨zwn میک ٨ڧ، لرaliiaaiاe";iاe"لرm=اlIIبنIامlpلط ی&zwn؇ اٱ;i؈ ا;لرpg د پنa٨ۈزڴ خ.I"گرg٨؆رpIب،iب؄ر زzw در د؂یوٲگlpل؄a٧تaeن ؆یاخ،;aiبط .؈رtd سمه داش؈رtd دٲe3eرگ ک = مgیلٮصر zwاgا،nlpلبحpرل، ؆گس مل iفzwاoaهspyleکلaخالرکسw;ل؈/iل، ۈتٳلر ڱز۱I"ڈاIp خت؆ۯ ل اٺر ا لسٳب؄ر لٲe3eرر چ از۱{ ;iزe";aخنڅ٧زر خ&helli بp td سمه داش؈رtd دٲ3e؇>٬س رو داش؈رtd د>>دول؆d=لرlzwnآ٨۾گٌط ی&zwn>قیلس لٲی iف ب!؄aۆ gانگس ؆دl{ گl{Iب،iاد۱i>٬؇خ؄aد ؅ هe دف ٱ;>دی ";س Lر Ip خش؈رtd سمه داش؈رtd دف ٱم iٯ؂یهط ی&zwn ثۆaaeن رو داش؈رtd د>lۆٮ">دسط ز ٱ;>دٲ loبب٬lzwز۱{e دف ٱمpgز؄س ">gd=لر Ip خ:e دف ر ل۱ ل۱{ ماپن{eIp ؈لw;Ipر۱ ٧ژ ٱمک وشس=ex خسe دف ae;>دIمپتارر؈ Iط ؄ae="teسe دف ae;>د انa خ>g؄ae="teسe دف I"۱گ؆ختa e۰nآ٨۾گ٬اخنIب،i Ip س.le دف ڨ!”تae;>د گl{ڈل >دل و<کٌٱ;>دٲeخ{IبنIامle="te لٲگlIpرل دف >م>دٯ ؄ خر;>دٲe"۱>دل >>دوسط p س.؈رtd سمه داش؈رtd دIp٬دb-لل3>دٲeٲگرb-نگس ځLyaa؄ae gدگسٲeگس رو داش؈رtd دک فار l;ختد ل امی&znهت ڨ۱{ڈتae;>د aeقخاخ،;aaa lp خش؈رtd سlig{سط شنده تضمین شده است.
۱ –سlig{>٬زر ؆;>دٲ ز؄iاe"pم>دهاIp p zwn "۱>، .س.ٲڌ;iلa ۆ٪gارکتt;">سlig{؆;>داe"p 3e”۲۲ a iIب،ن، ٩ "۱>، .سa یگlw;ن>٬زر iاe"aaی؄a ٩ ا ؇؆لس.؈ردیل3e۱۳۹۴iچڱزط شنده تضمین شده است.
۱ –مط ؈ر
۱ –درگlی خ>م>دٯزei ک ب،<کٌزliمپه>م>دٲگllig ٯدr " اب!٪بص;بtلw;لبنIیگتae٪ش؄ر >>٬le="te.ٯ گ٩ اٌ ۱i ثۆlliaa سط p ط ش؈ردب،<دٯ؂یهک aaی&znاس روشنده تضمین شده است.
۱ –د،ٷ >م درة۵i>loa>٨zwn ،. ۂهک aaی&zn> راط ی&zwnتae ،،>د،ٷ >م ؇ i، و٨zwnک aaی&zک سٲeگس.a ٩ل ؄ " g٨zwn ،. ۂه ب!فzwa بنIا انn ،بر lگlی خب،<کڈتaei کa بنIاspyleکڈتغذیسھ. ۇ گlt;ۆٱزی باد؆;>دنک کزاری خب،<کa ،ژاe";ا ب!فzw ؆;>دٲان>Ipg٨zwnلaa اد۵i>loaاس ٲگlpلب؄>یلٯ؂ۨa ؆zاn i کpل هسپt;ٌزگl a یلهڧaa ز حتمlۆٮ">یاzw zw zwnخاخ،;aiل تراس ؈ر
۱ –Ipg؂یٲی خب،<کIٮهٯ.;aiبtلw;ل؆;>دٯ؂یه اlۆٮ"a ٩ٲ۱ڨر{ۆٱجت٫ ک Iاe="te ٨oa&zwجزیلll؆g د پنaط زڌ;iد،ٲۯnI"ڇا ae٪ځLرiا۲۱{ ;ir " اب!”قۅ ه>م تae "ڈ؆nیش؄ll3e؇>٬؆;>دٯ؂ۅ ه>سط ش؈ر
۱ –٬ٮهط ڈتعبw;ه؄ ة ".;a چoaaتa ؆ ب=، ک>م بoaaمLLiڈg د پنa aaسlzwبoaaاز۱LررازتجLری;ir I"ۆ>دالرکر ؇نه جن؄؆I زی>م>دoaaتاپن{ ما٧Ipنه ۱Lعبw;هط p ۱Lرب دلهڧرLLسeۆنرLڈاyaرLتa بoaa ؅ ن{ مزهط ڈش ه>م تعبw;oaaتaانرloa>اyaرLل طpg=،.س.زڌ;ia ٩ٯlرaار".;a ۪ب>دoaرaاهڧاباe">دIp٬a ؆چٌ>دتaط ی&zwnتa<شر;iبلeه؄ ة ".;a چaاه>>تa<تa بoaaaoaیلسر ۪ب٧ه؄ aاهa ٩aط aۆLرii د دpyleر;iتa ی ؄سnaاهaٯlر ";ز۱Loaی>س لرaliiگlر در;iتa e۰nر ";oaیلسر ۪ب٧oaaۆ٪gانۆ٪ڧابa ٩aط aۆز م تyaw;ر"ٲگlpلاتa ڧزیgانnاس ځLرe";Iاباe">د م gزۄزیڧ۪ب٧زگlزیloa>سw;دژ>دA++ درةو٩صگر aaی دش؈ردliمپهزگlزیloaنڱزط جشنده تضمین شده است.
۱ –سم مب! t۷;رIاباe">دr " ا>د؆Ipt;">سlig{د ؄{ثبهa.س.زڌ;iل طpg۪ب٧oaaliمپهزگlزیloaIp٬aLL>دIpt;">سlig{د ؄{٧۲ۺ خaلw;سٮهط a چ"ۆزگlزیloa؇خpلا;iۈاب>؄هڧaL;ن>٩ر تa rightaw;خ؇لا ا۪ب>د٪a ؄ بظw;oaaمLL.ٲڌ;ia ٩ل ؄ " زگlزیloa؇م>د؄w;ٌهڧاب؇م>دr " ا>د۵۰n ر! با٧Ip۪ب٧تٯس.ڈتgان ط;a چب>؄هڈg ۪به امط ی&zwn>م تaک aaر اخی&zwnزط ش؈ردخاخرIاباe">د، زان>٬ط جشنده تضمین شده است.
۱ –دتag &zw٬ aا{ اخر.س Ip ک = ٌهa ٩aا{ ی n؇ اڨ>دول٬l؈لw;لرpa گ٩aaL;Ip٬،ٷ >مLسڨقۅ ه>م ز؈ٱloa لسر؆Iۯپه؄wتڨقۨر;iادن>دتzwس.تag &zwiاوI٧{e&zwn>م>د ل زیn ،LLپ؄wشهڈ، کی رلٌلaL;IpلۯپهڧaL;نقۅ هل؄wت٬ط ٲڌ;ie&zwn>م>د اL ghtaل L g &zwiسpa گ ل لبقۨ">اLa ۯپهڧaL;نقۅ iسpa گ g دzwnلپنa ت !”. یnت٬ط ؈رد،ڱزط جشنده تضمین شده است.
۱ –م>دr " ا>دIp٬a٬l٧ٯب؄p٬؄aانaط دLLiڨقۨٮ">بظw; گمط ی&zwn>تgاiاد پنa ".;a ڨقۨحلa۱nر ";>>٬le="te.ٲڌ;i٪a e&zwn>م>د اLa ghtaل L ٲانبقۨl۱ڱaط n س ";a ٩ل { >ادن&helli بp ٬زر ؆e="teجشنده تضمین شده است.
۱ –م>د۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ وaa کیل{ ;ir>٬زر n حلa۱۵i>loa>٨zwnڧaa لسIp٬";گllڱL;r>٬زر n۷i>loaزا٪ځLرگr LIل{ قع" >دaL;Iس.liمپه>م>د۱۸۰۰۰ aa کیل{ لa۱۵i>loa>n۷i>loa";گllڱL;ز دلهع" >a ۱ڈل؇ بLLaa ا،n>م۱۸۰۰۰ س=ex e۰n>loaل {>٨zwnڧaa >تم۱۵i>loaازا٪ځLرگ؅ نخLٱ ٬زر ؆e="teجشنده تضمین شده است.
۱ –م>د۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ وaa کیل{ ;ir>٬زر n حلa۱۵i>loa>٨zwnڧaa لسIp٬";گllڱL;r>٬زر n۷i>loaزا٪ځLرگr LIل{ قع" >دaL;Iس.liمپه>م>د۱۸۰۰۰ aa کیل{ لa۱۵i>loa>n۷i>loa";گllڱaL;ز دلهع" >a ۱ڈل؇ بLLaa ا،n>م۱۸۰۰۰ س=ex e۰n>loaل {>٨zwnڧaa >تم۱۵i>loaازا٪ځLرگ؅ نخLٱ ٬>٬خ حتمازانجشنده تضمین شده است.
۱ –٬ اد۷i>loa>>٬leسط iۈا>اIل{ leرحغٯn(ا گم ;پ)٬lس ڇ بڇ >loa٧ژ " >دجت٧IIس.rاIn>ileجشنده تضمین شده است.
۱ –دط a lزیn r ">Ip تaieد پنف ب!؄a٨>دoaم>د؂یٲی خب،<کI(Ipدنحتلpt;">سlig)LL ؆>٬زر ل؈اIربدط ی&zwn;iجIه iسpت٬ط دط ی&zwnn>i"،zwnاخرI Ip wجLL؇لloa>nلg ۪به ؆ p بptب!”L;ف ب!g ڂمط .ٲڌ;iٳتaieد پن زt;"ا٪ان>Ip l٧ڱدLLi>اILL >دIpڇاط a زoa٬ل ٪ا؇م>د،؇nسI"ۆLسa >اIم;نم>دٳae انڅ">اn>iجتp ۱ڱنبقۨlدLLiڄ؈اIڇ >شه l٧ج،ط رار>دLLi iسpتٲیn دلهliمپه>م>ده ۱li"،zwn(" ا؆ ک)>ٳ ۱ز ل ؄ " تai.;a م>دr I"ۆ>د>ت٬Lرز۵گر aa.سl٬>دIpباe">د، ۱lileردۈا>اI، ۱ درةIpباe">دn>ileط ځLر،.س.p ؅ی&z حتم>٩زانجشنده تضمین شده است.
۱ –دl٧، (aخ;lۆن)ز حتم؄؆e=ما٧ضحت>دr ڌ;iلe تaۆفزر ILLiIp یn r e ٲگlpلب؄>یللبر ا٧ار>>٬le="te >دز حتم؄اخرIاباe">دد یnaخ یn ٲگlpلم>؅ی&zزر Li.س. دoaم>دتa؆م>ادط ځLرط جشنده تضمین شده است.
۱ –دLLiڄتa؆گ؅ نخ>جLتa؆م>ار;ilۆLL دط ځLرزl؆aم>دتa؆م>ا؄ز۵گر aa.س. د، aL>داجن>دتzwنجشنده تضمین شده است.
۱ –دL٧ ه i کpلردIاباe">د(زگl)n;iب ٩ حتم؄ط ؄aدل>دنگس ڄ؈؈اب ">gط ی&zwn،؇L٧ >it;ٌزگlI"اباe">د">gط ی&zwnیnaL;;iب ٩ حتم؄ز۱aL;ڇ >t;ٯr g>دنگس.>t;ٯم ظر L>د">g؆eدl >دpڇاL٧ Ipن>٬زر ٩aمح ک" هI"اب;;iب ٩ ر"ۆ؈اI؅مزiت٨اٷ کا i کpنگس ڄلانeٳ ۱. د٧ز۱L٧I۱iILLzwn۱iٌIL;ن روشنده تضمین شده است.
۱ –دڌ;iزگ ازک دLLiاIیر nدط >>٬زر ززگ Ip پ م>دw، aLردط ځLرIp زIpن؅ نخaL;eگ، ولرn;iدL٧ .اخاLLر nن۱گاe">دزaخIpبl٧، aaزر e;">اeه eادکٌززط LLaا{ گ Ip پ زک ؆م>ا . ، ز eن۱گاe">دسط روشنده تضمین شده است.
۱ –د ردIpن٬.ر>ٳ ۱ڌزi.ل >در;iک؅؅مwn،ز،؇L٧ a laم>دم>ا Ipم؅مڌ;iاIیم>ردliمپهشنڅpن٭aر ر"ۆات؅ ھخا Ip ۱ڲn>i">، ز>د>دول؆">ضز.ل >دl٧م>رزiڨقۨl>دنگس Ipناع ،لر ز یnاeر ب،< ل ؅ی&zwnط rدڨقۨILLروشنده تضمین شده است.
۱ –دlزaاe">ۆٱ؆ا;Ip٬e"۱۵iLaا{ اٱlo!”تae;>دIp .رlaaجما٧ ماپن{ ؆٨۾گ۲۵i-;i۳"pٳ ۱Ipمyle!”و" laم>دڨقۨ۱nدل>دط ی&zwnن۱گاe">دڨٯL٧ .rدڄل۱گاe">دٱ;iب&zwجل ،naLروشنده تضمین شده است.
۱ –gل۱گاe">دٱل ،هa٧Iب؄هسز ;iتylکp">، سڈنم>ر ز>داeر >ز{ ;iهاl>دنا٧ >>٬leسط i"pمزiڇeiجتpٯم lس ڇ بeا&helli بp
۱

دڨقۨI"اب;اe">داyaد،لوشنده تضمین شده است.

۱ – &nd گاul> ردد،لد،ٌ جد،لزی>ردد،لژپجد،لIpو۪ب٧زجد،لIpاب;جد،لIpاب;liمپهزجد،لIpاب;اe">دجد،لIpاب;اe">د٨&zlpلجد،لIpاب;اe">د ک = جد،لۆٱلمکIجد،لۆٱد،لمجد،لۆٱaاسlizاnسط ieكيpL؈ yaد،ل;liمپهزجد،لٌliمپهزجد،ل30000ٌliمپهزجد،ل ک = liمپهی خجد،لٌliلهyaد،ل;liی جد،لٌliی yaد،ل;24000ٌliی yaد،ل;30000ٌڈد،ل و۪ٱڨثبثyaد،ل;yaد،ل;12000ٌڈaد،ل;24000ٌyaد،ل;&zlpلyaد،ل; زplۆلyaد،ل;،>ب٧ ۱ڌyaد،ل;zlpلyaد،ل;Ipاب; "aaL؈ yaد،ل;د،ل;>gنکولر چyaد،ل; ؆y;د،ل;aخ yaد،ل;aخ >سl>٬جد،لٌaخ صpابر چyaد،ل;،ٷ زجد،لٌ،ٷ زجد،لٌی>gن ل چyaد،ل;ڂ= كاب;اe"يزجد،ل ک = جد،ل ک = liمپهyaد،ل;30000 ک = liی yaد،ل;30000 ک = yaد،ل;30000 ک = yaد،ل;ی.ر ک = Ipمجد،ل ک = Ipاب;جد،ل ک = Ipاب;yaد،ل;18000 ک = Ipاب;yaد،ل;24000 ک = Ipاب;yaد،ل;30000 ک = Ipاب;yaد،ل; ؄ کpک = Ipاب;yaد،ل;ار>i؇L٧ک = Ipاب;yaد،ل;liجتpل>رک = Ipاب;اe">دجد،لک = Ipاباe">دجد،لک = Ipاباe">دجد،ل24000 ک = Ipاباe">دجد،ل30000 ک = Ipاباe">داyaد،ل;12000 ک = Ipاباe">داyaد،ل;18000 ک = Ipاباe">داyaد،ل;&zlpكاب;اe"يزyaد،ل;30000 yae"ما٧ةزۇزyaد،ل; صpابر چaد،ل;كيpزyد،ل كيpزyد،لشٯieكيpL؈ yد،ل كيpL؈ yد،لٌ يتكيpL؈ فyaيزyد،ل ؆ميpدگيزجد،ل ؆ميpدگيٱكe"يزجد،ل ؆م>ا pمجد،ل ؆م>ا pم>سl>٬جد،ل ؆م>ا زۇزجد،ل ؆م>ا زۇزجد،ل؄ه،بم>ا زۇزجد،لیylمبم>ا زۇزجد،لیخ؇بم>ا زۇزجد،ل"aaLامبم>ا زۇزجد،لخ؇بم>ا زۇزyaد،ل;ل ،L٧٨م>ا زۇزyaد،ل; ڨ۱خا٨م>ا زۇزyaد،ل;ی>gن٨م>ا زۇزyaد،ل;یه،بم>ا زۇزyaد،ل;یaaLا٨م>ا زۇزyaد،ل;ش؄٨م>ا زۇزyaد،ل;aaLا٨م>ا زۇ "aaL؈ yaد،ل;٨م>ا زۇ>سl>٬جد،ل ؆م>ا زۇ>سl>٬yaد،ل;ی>gن٨م>ا زۇ ل چجد،ل ؆م>ا زۇم>دyaد،ل;٨م>ا زۇ>gl{جد،ل ۆلyaد،ل; زaاe"yaد،ل; كيp{yد،ل ک<دد،لزیب;جد،لزیب;yaد،ل;Ipاب;جد،لم>ا .رIpاب;جد،لھخ ڲۆ>دIpاب;yaد،ل;24000Ipاب;yaد،ل;30000Ipاب;yaد،ل;&zlpIpاب;yaد،ل;،>ب٧ ۱Ipاب;yaد،ل;ۆ aaسli ا>دIpاب; ؄ کpٌجد،لIpاب;م>دyaد،ل;Ipاب;iجتpل>ردد،لIpاب;اe">دجد،لIpاب;اe">دجد،لspyle=Ipاب;اe">دجد،لتلile=Ipاب;اe">دجد،لملر ب٧ ۱Ipاب;اe">دجد،لi">ت؅ ن{Ipاب;اe">دجد،لiخ ڲۆ>دIpاب;اe">دجد،لزی>رIpاب;اe">دجد،لژپIpاب;اe">دyaد،ل;12000Ipاب;اe">دyaد،ل;18000Ipاب;اe">دyaد،ل;24000Ipاب;اe">دyaد،ل;30000ٌ>ا .رIpاب;اe">دyaد،ل;9000Ipاب;اe">دyaد،ل;&zlpIpاب;اe">دyaد،ل;&zlpل>رIpاب;اe">دyaد،ل;aاe I٬Lط i"اب;اe">دyaد،ل;،>ب٧ ۱Ipاب;اe">دyaد،ل;زی>رIpاب;اe">د>ا .رجد،لIpاب;اe">د٬د،ل;30000Ipاب;اe">دiجتpل>ردد،لIpاب;اe">دIpو۪ب٧زجد،لIpابم>داe">دجد،لIpاباe">دyaد،ل;>ا .رIpاباe">دٯ ؄ کpٌyaد،ل;>gl{جد،ل>gl{yaد،ل" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternateI"اباe">دyaد،ل;OGENERALr/aن/li ul / داI"اباe">د>ا .رyaد،ل;OGENERALrbr /د ازiڨ>ز لڨقۨیLLLط>gنg>؅ی&z aae، . r داش؈رh1>

 ؈رh1><ه زی بfont-size: 1pوra href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternateنجد،لاyle>داeد،لمی.ر٬eد،لم&zlpل>ردد،لم ڂٌ>دجد،لمی>gنجد،لli".رجد،لliجتpل>ردد،لد،ٌ جد،لزی>ردد،لژپجد،لIpو۪ب٧زجد،لIpابزجد،لIpابزliمپهزجد،لIpاب;اe">دزجد،لIpاب;اe">دب&zlpلجد،لIpاب;اe">د ک = جد،لۆٱلمکIجد،لۆٱد،لمجد،لۆٱaاسlizاnسط ieكيpL؈ yaد،ل;liمپهزجد،لٌliمپهزجد،ل30000ٌliمپهزجد،ل ک = liمپهی خجد،لٌliلهyaد،ل;liی جد،لٌliی yaد،ل;24000ٌliی yaد،ل;30000ٌڈد،ل و۪ٱڨثبثyaد،ل;yaد،ل;12000ٌڈaد،ل;24000ٌyaد،ل;&zlpلyaد،ل; زplۆلyaد،ل;،>ب٧ ۱ڌyaد،ل;zlpلyaد،ل;Ipاب; "aaL؈ yaد،ل;د،ل;>gنکولر چyaد،ل; ؆y;د،ل;aخ yaد،ل;aخ>سl>٬جد،لٌaخ صpابر چyaد،ل;،ٷ زجد،لٌ،ٷ زجد،لٌی>gن ل چyaد،ل;ڂ= كاب;اe"يزجد،ل ک = جد،ل ک = liمپهyaد،ل;30000 ک = liی yaد،ل;30000 ک = yaد،ل;30000 ک = yaد،ل;ی.ر ک = Ipمجد،ل ک = Ipاب;جد،ل ک = Ipاب;yaد،ل;18000 ک = Ipاب;yaد،ل;24000 ک = Ipاب;yaد،ل;30000 ک = Ipاب;yaد،ل; ؄ کpک = Ipاب;yaد،ل;ار>i؅L٧ک = Ipاب;yaد،ل;liجتpل>رک = Ipاب;اe">دجد،لک = Ipاباe">دجد،لک = Ipاباe">دجد،ل24000 ک = Ipاباe">دجد،ل30000 ک = Ipاباe">داyaد،ل;12000 ک = Ipاباe">داyaد،ل;18000 ک = Ipاباe">داyaد،ل;&zlpكاب;اe"يزyaد،ل;30000 yae"ما٧ةزۇزyaد،ل; صpابر چaد،ل;كيpزyد،ل كيpزyد،لشٯieكيpL؈ yد،ل كيpL؈ yد،لٌ يتكيpL؈ فyaيزyد،ل ؆ميpدگيزجد،ل ؆ميpدگيٱكe"يزجد،ل ؆م>ا pمجد،ل ؆م>ا pم>سl>٬جد،ل ؆م>pدگ>٬جد،ل ؆م>pدگ>٬جد،ل٬ه،بم>ا زۇزجد،ل٬یylمبم>ا زۇزجد،لیخ؇بم>ا زۇزجد،ل"aaLامبم>ا زۇزجد،لخ؇بم>ا زۇزyaد،ل;ل ،L٧٨م>ا زۇزyaد،ل; ڨ۱خا٨م>ا زۇزyaد،ل٬ی>gن٨م>ا زۇزyaد،ل٬یه،بم>ا زۇزyaد،ل٬یaaLا٨م>ا زۇزyaد،ل٬ش؄٨م>ا زۇزyaد،ل;aaLا٨م>ا زۇ "aaL؈ yaد،ل;٨م>ا زۇ>سl>٬جد،ل ؆م>ا زۇ>سl>٬yaد،ل;ی>gن٨م>ا زۇ ل چجد،ل ؆م>ا زۇم>دyaد،ل;٨م>ا زۇgl{جد،لlۆلyaد،ل; زaاe"yaد،ل; كيp{yد،ل ک<دد،لزیب;جد،لزیب;yaد،ل;Ipاب;جد،لم>ا .رIpاب;جد،لھخ ڲۆ>دIpاب;yaد،ل;24000Ipاب;yaد،ل;30000Ipاب;yaد،ل;&zlpIpاب;yaد،ل;،>ب٧ ۱Ipاب;yaد،ل;ۆ aaسli ا>دIpاب; ؄ کpٌجد،لIpاب;م>دyaد،ل;Ipاب;iجتpل>ردد،لIpاب;اe">دجد،لIpاب;اe">دجد،لspyle=Ipاب;اe">دجد،لتلile=Ipاب;اe">دجد،لڅلر ب٧ ۱Ipاب;اe">دجد،لi">ت؅ ن{Ipاب;اe">دجد،لiخ ڲۆ>دIpاب;اe">دجد،لزی>رIpاب;اe">دجد،لژپIpاب;اe">دyaد،ل;12000Ipاب;اe">دyaد،ل;18000Ipاب;اe">دyaد،ل;24000Ipاب;اe">دyaد،ل;30000ٌ>ا .رIpاب;اe">دyaد،ل;9000Ipاب;اe">دyaد،ل;&zlpIpاب;اe">دyaد،ل;&zlpل>رIpاب;اe">دyaد،ل;aاe I٬Lط i"اب;اe">دyaد،ل;،>ب٧ ۱Ipاب;اe">دyaد،ل;زی>رIpاب;اe">د>ا .رجد،لIpاب;اe">د٬د،ل;30000Ipاب;اe">دiجتpل>ردد،لIpاب;اe">دIpو۪ب٧زجد،لIpابم>داe">دجد،لIpاباe">دyaد،ل;>ا .رIpاباe">دٯ ؄ کpٌyaد،ل;>gl{جد،ل>gl{yaد،لr/aن/rong>۱h1><د aaسli ا>روشنده تضمین شده است.

۱ – دaaسli ا>ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;12000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;13000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;18000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;24000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;36000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;9000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;&zlpک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;Ipو۪ب٧كاب;؅liلهميتسliيشياب;اe"ييتسliيشياب;اe"ييتسliيشيLاود۪؈ Ipاب; aaسli ا>g د۪؈ Ipاب;اe">د aaسli ا>;24000 .رIpاب; aaسli ا>٨م>ا pIpاب; aaسli ا>تی>gن٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>،لٷ ا؈اlم>ا زۇIpاب; aaسli ا>،هyae"lم>ا زۇIpاب; aaسli ا>، ڨ۱خا٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>، ه،بم>ا زۇIpاب; aaسli ا>،یهyae"lم>ا زۇIpاب; aaسli ا>،ی>gن٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>تیل ،L٧٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>تیز۲ ن٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>تی>ge"lم>ا زۇIpاب; aaسli ا>،ی">جlم>ا زۇIpاب; م>دaaسli ا>٨م>ا زۇIpاب;اe">د aaسli ا>;ق۱iIL نورIاب; aaسli ا>pt;">سligIاب; aaسli ا>p پ ز۱گ; aaسli ا>p۱گ;؅liaaک = aaسli ا>p۱گ;؅liaaaaسli ا>p۱گ;؅yaد،ل;ۆ aaسli ا>دIpاب; Ip aaسli ا>دIpاب; کpaaسli ا>دIpاب;aaسli ا>دIpاب;aaسli ا>د24000Ipاب;aaسli ا>د30000Ipاب;aaسli ا>د30000ک = Ipاب;aaسli ا>د36>i؅L٧Ipاب;aaسli ا>د36000Ipاب;aaسli ا>دلٷ ا؈اIpاب;aaسli ا>دسط رIpاب;aaسli ا>د .رIpاب;aaسli ا>د&zlpIpاب;aaسli ا>دسeن۱گ;aaسli ا>د>gنن۱گ;aaسli ا>دک = Ipاب;aaسli ا>دg l Ipاب;aaسli ا>دg l Ipاب;aaسli ا>دابp Ipاب;م>د کpaaسli ا>دIpاب;م>دaaسli ا>Ipاب;اe">دٯ کpaaسli ا>دIpاب;اe">دٯ ile=aaسli ا>دIpاب;اe">دaaسli ا>دIpاب;اe">دaaسli ا>د12000Ipاب;اe">دaaسli ا>د13000Ipاب;اe">دaaسli ا>د18000Ipاب;اe">دaaسli ا>د24000Ipاب;اe">دaaسli ا>د30000Ipاب;اe">دaaسli ا>د30000ک = Ipاب;اe">دaaسli ا>د36000Ipاب;اe">دaaسli ا>دلٷ ا؈اIpاب;اe">دaaسli ا>دسط رIpاب;اe">دaaسli ا>د .رIpاب;اe">دaaسli ا>د&zlpIpاب;اe">دaaسli ا>د ڂٌ>دIpاب;اe">دaaسli ا>د ڇ،Ipاب;اe">دaaسli ا>دسeن۱گ;اe">دaaسli ا>دسe٨م>ا زۇIpاب;اe">د aaسli ا>;ی&zlpIpاب;اe">د aaسli ا>;aاe >ا Ipاب;اe">د aaسli ا>;ک = Ipاب;اe">دaaسli ا>دملرIpاب;اe">دaaسli ا>دملرmsh-a30vdIpاب;اe">دaaسli ا>دم l Ipاب;اe">دaaسli ا>دم l Ipاب;اe">دaaسli ا>د٨م>ا زۇIpاب;اe">د aaسli ا>;ۆلجد،لIpاب;اe">د م>دaaسli ا>Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{aaسli ا>Ipاب;اe">دIpو۪ب٧aaسli ا>" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternate/ داI"اباe">د>ا .رaaسli ا> MITSUBISHI r دا   r/aن/li ul / داI"اباe">د>ا .رaaسli ا> MITSUBISHI br /د ازiڨ>ز لڨقۨیLLLط>gنg>؅ی&z aae، . r داش؈رh1>

 ؈رh1><ه زی بfont-size: 1pوra رج="۱۱Ipاب; aaسli ا>؄اخرIاب; aaسli ا>؄اخرIاب; aaسli ا>30000ٌر L>رIpاب; aaسli ا>د،ه٨م>رIpاب; aaسli ا>دaخIpاب; aaسli ا>دaخIpاب; aaسli ا>د>gنg،ٷ Ipاب; aaسli ا> ل Ipاب; aaسli ا>ق = Ipاب;12000 aaسli ا>ق = Ipاب;؅liمپه aaسli ا>24000 ک = Ipاب;؅liیبه aaسli ا> ک = Ipاب; aaسli ا>18000 ک = Ipاب; aaسli ا>24000 ک = Ipاب; aaسli ا>36000 ک = Ipاب; aaسli ا>تی&zlpک = Ipاب; aaسli ا>تار>i؅L٧ک = Ipاب; aaسli ا>g "pگک = Ipاب; م>دaaسli ا>ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;12000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;13000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;18000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;24000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;36000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;9000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;&zlpک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;Ipو۪ب٧كاب;؅liلهميتسliيشياب;اe"ييتسliيشياب;اe"ييتسliيشيLاود۪؈ Ipاب; aaسli ا>g د۪؈ Ipاب;اe">د aaسli ا>;24000 .رIpاب; aaسli ا>٨م>ا pIpاب;aaسli ا>د>gن٨م>ا زۇIpاب;aaسli ا>د٨م>ا زۇIpاب;aaسli ا>دلٷ ا؈ا٨م>ا زۇIpاب;aaسli ا>دهyae"lم>ا زۇIpاب; aaسli ا>، ڨ۱خا٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>، ه،بم>ا زۇIpاب; aaسli ا>،یهyae"lم>ا زۇIpاب; aaسli ا>،ی>gن٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>تیل ،L٧٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>تیز۲ ن٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>تی>ge"lم>ا زۇIpاب; aaسli ا>،ی">جlم>ا زۇIpاب; م>دaaسli ا>٨م>ا زۇIpاب;اe">د aaسli ا>;ق۱iIL نورIpاب; aaسli ا>pt;">سligIاب; aaسli ا>p پ ز۱گ; aaسli ا>p۱گ;؅liaaک = aaسli ا>p۱گ;؅liaaaaسli ا>p۱گ;؅yaد،ل;ۆ aaسli ا>دIpاب; Ip aaسli ا>دIpاب; کpaaسli ا>دIpاب;aaسli ا>دIpاب;aaسli ا>د24000Ipاب;aaسli ا>د30000Ipاب;aaسli ا>د30000ک = Ipاب;aaسli ا>د36>i؅L٧Ipاب;aaسli ا>د36000Ipاب;aaسli ا>دلٷ ا؈اIpاب;aaسli ا>دسط رIpاب;aaسli ا>د .رIpاب;aaسli ا>د&zlpIpاب;aaسli ا>دسeن۱گ;aaسli ا>د>gنن۱گ;aaسli ا>دک = Ipاب;aaسli ا>دg l Ipاب;aaسli ا>دg l Ipاب;aaسli ا>دابp Ipاب;م>د کpaaسli ا>دIpاب;م>دaaسli ا>Ipاب;اe">دٯ کpaaسli ا>دIpاب;اe">دٯ ile=aaسli ا>دIpاب;اe">دaaسli ا>دIpاب;اe">دaaسli ا>د12000Ipاب;اe">دaaسli ا>د13000Ipاب;اe">دaaسli ا>د18000Ipاب;اe">دaaسli ا>د24000Ipاب;اe">دaaسli ا>د30000Ipاب;اe">دaaسli ا>د30000ک = Ipاب;اe">دaaسli ا>د36000Ipاب;اe">دaaسli ا>دلٷ ا؈اIpاب;اe">دaaسli ا>دسط رIpاب;اe">دaaسli ا>د .رIpاب;اe">دaaسli ا>د&zlpIpاب;اe">دaaسli ا>د ڂٌ>دIpاب;اe">دaaسli ا>د ڇ،Ipاب;اe">دaaسli ا>دسeن۱گ;اe">دaaسli ا>دسe٨م>ا زۇIpاب;اe">د aaسli ا>;ی&zlpIpاب;اe">د aaسli ا>;aاe >ا Ipاب;اe">د aaسli ا>;ک = Ipاب;اe">دaaسli ا>دملرIpاب;اe">دaaسli ا>دملرmsh-a30vdIpاب;اe">دaaسli ا>دم l Ipاب;اe">دaaسli ا>دg l Ipاب;اe">دaaسli ا>د٨م>ا زۇIpاب;اe">د aaسli ا>;ۆلجد،لIpاب;اe">د م>دaaسli ا>Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{aaسli ا>Ipاب;اe">دIpو۪ب٧aaسli ا>" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternate٧۱۱Ipاب; aaسli ا>؄اخرIاب; aaسli ا>؄اخرIاب; aaسli ا>30000ٌر L>رIpاب; aaسli ا>د،ه٨م>رIpاب; aaسli ا>دaخIpاب; aaسli ا>دaخIpاب; aaسli ا>د>gنg،ٷ Ipاب; aaسli ا> ل Ipاب; aaسli ا>ق = Ipاب;12000 aaسli ا>ق = Ipاب;؅liمپه aaسli ا>24000 ک = Ipاب;؅liیبه aaسli ا> ک = Ipاب; aaسli ا>;18000 ک = Ipاب; aaسli ا>;24000 ک = Ipاب; aaسli ا>;36000 ک = Ipاب; aaسli ا>;ی&zlpک = Ipاب; aaسli ا>تار>i؅L٧ک = Ipاب; aaسli ا>g "pگک = Ipاب; م>دaaسli ا>ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;12000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;13000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;18000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;24000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;36000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;9000 ک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;&zlpک = Ipاب;اe">د aaسli ا>;Ipو۪ب٧كاب;؅liلهميتسliيشياب;اe"ييتسliيشياب;اe"ييتسliيشيLاود۪؈ Ipاب; aaسli ا>g د۪؈ Ipاب;اe">د aaسli ا>;24000 .رIpاب; aaسli ا>٨م>ا pIpاب;aaسli ا>د>gن٨م>ا زۇIpاب;aaسli ا>د٨م>ا زۇIpاب;aaسli ا>دلٷ ا؈ا٨م>ا زۇIpاب;aaسli ا>دهyae"lم>ا زۇIpاب; aaسli ا>، ڨ۱خا٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>، ه،بم>ا زۇIpاب; aaسli ا>،یهyae"lم>ا زۇIpاب; aaسli ا>،ی>gن٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>تیل ،L٧٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>تیز۲ ن٨م>ا زۇIpاب; aaسli ا>تی>ge"lم>ا زۇIpاب; aaسli ا>،ی">جlم>ا زۇIpاب; م>دaaسli ا>٨م>ا زۇIpاب;اe">د aaسli ا>;ق۱iIL نورIpاب; aaسli ا>pt;">سligIاب; aaسli ا>p پ ز۱گ; aaسli ا>p۱گ;؅liaaک = aaسli ا>p۱گ;؅liaaaaسli ا>p۱گ;؅yaد،ل;ۆ aaسli ا>دIpاب; Ip aaسli ا>دIpاب; کpaaسli ا>دIpاب;aaسli ا>دIpاب;aaسli ا>د24000Ipاب;aaسli ا>د30000Ipاب;aaسli ا>د30000ک = Ipاب;aaسli ا>د36>i؅L٧Ipاب;aaسli ا>د36000Ipاب;aaسli ا>دلٷ ا؈اIpاب;aaسli ا>دسط رIpاب;aaسli ا>د .رIpاب;aaسli ا>د&zlpIpاب;aaسli ا>دسeن۱گ;aaسli ا>د>gنن۱گ;aaسli ا>دک = Ipاب;aaسli ا>دg l Ipاب;aaسli ا>دg l Ipاب;aaسli ا>دابp Ipاب;م>د کpaaسli ا>دIpاب;م>دaaسli ا>Ipاب;اe">د کpaaسli ا>دIpاب;اe">د ile=aaسli ا>دIpاب;اe">دaaسli ا>دIpاب;اe">دaaسli ا>د12000Ipاب;اe">دaaسli ا>د13000Ipاب;اe">دaaسli ا>د18000Ipاب;اe">دaaسli ا>د24000Ipاب;اe">دaaسli ا>د30000Ipاب;اe">دaaسli ا>د30000ک = Ipاب;اe">دaaسli ا>د36000Ipاب;اe">دaaسli ا>دلٷ ا؈اIpاب;اe">دaaسli ا>دسط رIpاب;اe">دaaسli ا>د .رIpاب;اe">دaaسli ا>د&zlpIpاب;اe">دaaسli ا>د ڂٌ>دIpاب;اe">دaaسli ا>د ڇ،Ipاب;اe">دaaسli ا>دسeن۱گ;اe">دaaسli ا>دسe٨م>ا زۇIpاب;اe">د aaسli ا>;ی&zlpIpاب;اe">د aaسli ا>;aاe >ا Ipاب;اe">د aaسli ا>;ک = Ipاب;اe">دaaسli ا>دملرIpاب;اe">دaaسli ا>دملرmsh-a30vdIpاب;اe">دaaسli ا>دم l Ipاب;اe">دaaسli ا>دg l Ipاب;اe">دaaسli ا>د٨م>ا زۇIpاب;اe">د aaسli ا>;ۆلجد،لIpاب;اe">د م>دaaسli ا>Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{aaسli ا>Ipاب;اe">دIpو۪ب٧aaسli ا>r/aن/rong>۱h1><دب>روشنده تضمین شده است.

۱ – دeاyaepل؅ نکIIpاب;{کIeاyaep ل Ipاب;{کIeاyaep .ر.">دIpاب;{کIeاyaepIpاب;{کI94IeاyaepIpاب;کIeاyaep>اIpاب;{کIکولر ٨قۨI"اب;{کIکولر I"اب;{کIکخرم>ا پنکI"اب;{کIکخرIpاب;کIر L>رIpاب;{کIد پ، ٯ،ه٨م>رIpاب;{کI،ه٨م>ر Ipاب;{کI،ه٨م>رp پ ز۱گ;{کI،ه٨م>رp۱گ;{کI Ip پ ز۱گ;{کI Ipاب;{کIسaخ ل{کIIpاب;اe">دaخ ،ٷ ل{کIIpاب;اe">دaخIpاب;{کIش،ٷ ل{کIIpاب;اe">دخٲ؅ >رp۱گ;{کI ل Ipاب;{کI ل اpل{کIIpاب;اe">د ل اpنٌٷ">د{کIIpاب;اe">د ل اpIpاب;{کI Ipاب;{کIق= كاب;اe"يزبيک = ر."Ipاب;{کIق = Ipاب;{کI12000 ک = Ipاب;{کI18000 ک = Ipاب;{کI24>i؅L٧ک = Ipاب;{کI24000 ک = Ipاب;{کI30000ک = Ipاب;{کI9000 ک = Ipاب;{کI؅liیبه ک = Ipاب;{کI؅سط ر ک = Ipاب;{کI؅ .ر ک = Ipاب;{کI؅ .ر 9000 ک = Ipاب;{کI > ن ک = Ipاب;{کIی&zlpک = Ipاب;{کIiجتpل>رک = Ipاب;کI؅ .ر ک = Ipاب;م>د{کIق = Ipاب;اe">د{کIق = Ipاب;اe">د؅کI30000ک = Ipاب;اe">د؅کI30000؅ .ر كاب;اe"يزبي؅يp.ر كاب;اe"يكمو۪ب٧ز{يلyae"ما٧ةزۇIpاب;{کIلسط ک = Ipاب;{کIلسط Ipاب;{کI٨قۨI"اب;{کI٨م>ا زۇکولر I"اب;{کI٨م>ا زۇ ل چل{کIIpاب;اe">د٨م>ا زۇ ل I"اب;{کI٨م>ا زۇ٨قۨI"اب;{کI٨م>ا زۇم>د{کIIpاب;اe">د٨م>ا زۇI"اب;{کI٨م>ا زۇI"اب;{کI ه،بم>ا زۇIpاب;{کIی>gن٨م>ا زۇIpاب;{کIی ه،بم>ا زۇIpاب;{کIیش؄٨م>ا زۇIpاب;{کIی>ge"lم>ا زۇIpاب;{کIی">جlم>ا زۇIpاب;{کIش؄٨م>ا زۇIpاب;{کIaaLامبم>ا زۇIpاب;اe">د{کIIp پ ز۱گ;{کIاp لخرIpاب;50000؅{کIIpاب;؅liaa؅{کI12000Ipاب;؅liaa؅{کI24000Ipاب;؅liaa؅{کI9000Ipاب;؅liaa؅{کI&zlpIpاب;؅liaa؅{کI،ile=Ipاب;؅{کIIpاب;؅{کI12000Ipاب;؅{کI24000Ipاب;؅{کI24000 > نIpاب;؅{کI26000Ipاب;؅{کI30000Ipاب;؅{کI30>i؅L٧Ipاب;؅{کI32000Ipاب;؅{کI؅liaaIpاب;؅{کI؅liیبهIpاب;؅{کI؅سط رIpاب;؅{کI؅ .رIpاب;؅{کI؅ .ر9000Ipاب;؅{کI > نIpاب;؅{کI > ن24000Ipاب;؅{کIجما٧Ipاب;؅{کIی&zlpIpاب;؅{کIزیIpاب;؅{کIک = Ipاب;{کIملر > نIpاب;؅{کI Iط ونIpاب;؅{کIi">ت؅ ن{Ipاب;؅{کIiنجتpل>رIpاب;؅{کIIpو۪ب٧Ipاب;؅{کIاe">دIpاب;؅{کIابما،Ipاب;؅{کIسeم>lسIpاب;؅کIسeaمسlizاnIpاب;د کp؅{کIIpاب;زaa>ر؆{کIIpاب;صlعکڬ؆{کIIpاب;ق؅ ن{حمI؆{کIIpاب;مpابکلI؆{کIIpاب;م>دliaa؅{کIIpاب;م>دliیبه؅{کIIpاب;م>د{کIIpاب;م>د .رل{کIIpاب;م>داe">د{کIIpاب;م>داe">د{کIIpو۪ب٧Ipاب;i">ت؅ ن{15000{کIIpاب;ILسکڬ؆{کIIpاب;Ipو۪ب٧؆{کIIpاب;اe" کڬ؆{کIIpاب;اe"يز يIpاب;اe"۩I32000٬؆{کIIpاب;اe"۩I9000٬؆{کIک = Ipاب;اe">د{کIIpاب;اe">د{کI12000Ipاب;اe">د{کI12000ک = Ipاب;اe">د{کI18000Ipاب;اe">د{کI2ile=Ipاب;اe">د{کI24000Ipاب;اe">د{کI26000Ipاب;اe">د{کI27000Ipاب;اe">د{کI3ile=Ipاب;اe">د{کI30000Ipاب;اe">د{کI36000Ipاب;اe">د{کI48000Ipاب;اe">د{کI50000Ipاب;اe">د{کI6000Ipاب;اe">د{کI9000Ipاب;اe">دل{کIآ">تIpاIpاب;اe">دل{کIاaa{حض.رIpاب;اe">دل{کIا .ر18000Ipاب;اe">د{کIا .ر24000Ipاب;اe">د{کI .رل&zlpIpاب;اe">د{کI .رک = Ipاب;اe">د{کI .رلIIpاب;اe">د{کI .رieIpاب;اe">د{کI&zlpIpاب;اe">د{کI په>سeaمسlizاnIpاب;اe">د{کI > نIpاب;اe">د{کI > ن9000Ipاب;اe">دل{کI > نل .رIpاب;اe">دل{کI > نل>؅I2Ipاب;اe">دل{کI > نieڄ .رIpاب;اe">دل{کIجونل nIpاب;اe">د{کIزepلIIpاب;اe">د{کI٧ةزۇIpاب;اe">د{کIل pIpاب;اe">د{کIی&zlpIpاب;اe">د{کIیط د ب Ipاب;اe">د{کIیIpاب;اe">د{کILL؈;ا Ipاب;اe">د{کIpile=Ipاب;اe">د{کI،>ب٧ ۱Ipاب;اe">دل{کI ل I"اب;اe">دل{کI قطILLI"اب;اe">دل{کI وقI"و۪ب٧Ipاب;اe">دل{کIقLۇIpاب;اe">د{کIک = &zlpIpاب;اe">د{کIلسط ک = Ipاب;اe">د{کIملرks Ipاب;اe">د{کIملرs246tq Ipاب;اe">د{کIملرsv126stq3 Ipاب;اe">د{کIملرtv246stq Ipاب;اe">د{کIملر > نIpاب;اe">د{کIملر>ب٧ ۱Ipاب;اe">دل{کIg د۪؈ ۇIpاب;اe">د{کIو۪ب٧بI"اب;اe">د{کI Iط ونIpاب;اe">د{کI Iط ieIpاب;اe">د{کIieو ابIpاب;اe">د{کI،ile=Ipاب;اe">د{کI ۇIpاب;اe">د{کIIL نورIpاب;اe">د{کII"و۪ب٧Ipاب;اe">دل{کI>سeaمسlizاnIpاب;اe">دکI>ط رIpاب;اe">د>ط رل{کI50000Ipاب;اe">د .رلل{کI30000Ipاب;اe">دما٧{کII"اب;اe">دل >gزۇ{کII"اب;اe">دلaa">د{کII"اب;اe">دaa>ر؆{کIIpاب;اe">دaمسlizاn ؆{کIIpاب;اe">دaو ا>؄؆{کIIpاب;اe">دقف>؄؆{کIIpاب;اe">دi">ت؅ ن{؆{کI12000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{؆{کI15000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{؆{کIک = Ipاب;اe">دILسکڬ؆{کIIpاب;اe">دIو Iڬ؆{ک" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternate/ داI"اباe">د>ا .ر٬؆{کILG r دا    r/aن/li ul / داI"اباe">د>ا .ر٬؆{کILG br /د ازiڨ>ز لڨقۨیLLLط>gنg>؅ی&z aae، . r داش؈رh1>

 ؈رh1>
دeاyaepل؅ نکIIpاب;{کIeاyaep ل Ipاب;{کIeاyaep .ر.">دIpاب;{کIeاyaepIpاب;{کI94IeاyaepIpاب;کIeاyaepی،Ipاب;{کIکولر ٨قۨI"اب;{کIکولر I"اب;{کIکخرم>ا پنکI"اب;{کIکخرIpاب;کIر L>رIpاب;{کIد پ، ٯ،ه٨م>رIpاب;{کI،ه٨م>ر Ipاب;{کI،ه٨م>رIp پ ز۱گ;{کI،ه٨م>رIp۱گ;{کI Ip پ ز۱گ;{کI Ipاب;{کIسaخ ل{کIIpاب;اe">دaخ ،ٷ ل{کIIpاب;اe">دaخIpاب;{کIش،ٷ ل{کIIpاب;اe">دخٲ؅ >رp۱گ;{کI ل Ipاب;{کI ل اpل{کIIpاب;اe">د ل اpنٌٷ">د{کIIpاب;اe">د ل اpIpاب;{کI Ipاب;{کIق= كاب;اe"يزبيک = ر."Ipاب;{کIق = Ipاب;{کI12000 ک = Ipاب;{کI18000 ک = Ipاب;{کI24>i؅L٧ک = Ipاب;{کI24000 ک = Ipاب;{کI30000ک = Ipاب;{کI9000 ک = Ipاب;{کI؅liیبه ک = Ipاب;{کI؅سط ر ک = Ipاب;{کI؅ .ر ک = Ipاب;{کI؅ .ر 9000 ک = Ipاب;{کI > نک = Ipاب;{کIی&zlpک = Ipاب;{کIiجتpل>رک = Ipاب;کI؅ .ر ک = Ipاب;م>د{کIق = Ipاب;اe">د{کIق = Ipاب;اe">د؅کI30000ک = Ipاب;اe">د؅کI30000؅ .ر كاب;اe"يزبي؅يp.ر كاب;اe"يكمو۪ب٧ز{يلyae"ما٧ةزۇIpاب;{کIلسط ک = Ipاب;{کIلسط Ipاب;{کI٨قۨI"اب;{کI٨م>ا زۇکولر I"اب;{کI٨م>ا زۇ ل چل{کIIpاب;اe">د٨م>ا زۇ ل I"اب;{کI٨م>ا زۇ٨قۨI"اب;{کI٨م>ا زۇم>د{کIIpاب;اe">د٨م>ا زۇI"اب;{کI٨م>ا زۇI"اب;{کI ه،بم>ا زۇI"اب;{کIی>gن٨م>ا زۇIpاب;{کIی ه،بم>ا زۇIpاب;{کIیش؄٨م>ا زۇIpاب;{کIی>ge"lم>ا زۇIpاب;{کIی">جlم>ا زۇIpاب;{کIش؄lم>ا زۇIpاب;{کIaaLامبم>ا زۇIpاب;اe">د{کIIp پ ز۱گ;{کIاp لخرIpاب;50000؅{کIIpاب;؅liaa؅{کI12000Ipاب;؅liaa؅{کI24000Ipاب;؅liaa؅{کI9000Ipاب;؅liaa؅{کI&zlpIpاب;؅liaa؅{کI،ile=Ipاب;؅{کIIpاب;؅{کI12000Ipاب;؅{کI24000Ipاب;؅{کI24000 > نIpاب;؅{کI26000Ipاب;؅{کI30000Ipاب;؅{کI30>i؅L٧Ipاب;؅{کI32000Ipاب;؅{کI؅liaaIpاب;؅{کI؅liیبهIpاب;؅{کI؅سط رIpاب;؅{کI؅ .رIpاب;؅{کI؅ .ر9000Ipاب;؅{کI > نIpاب;؅{کI > ن24000Ipاب;؅{کIجما٧Ipاب;؅{کIی&zlpIpاب;؅{کIزیIpاب;؅{کIک = Ipاب;{کIملر > نIpاب;؅{کI Iط ونIpاب;؅{کIi">ت؅ ن{Ipاب;؅{کIiنجتpل>رIpاب;؅{رIpو۪ب٧Ipاب;؅{راe">دIpاب;؅{ربما،Ipاب;؅{کIسeم>lسIpاب;؅کIسeaمسlizاnIpاب;د کp؅{کIIpاب;زaa>ر؆{کIIpاب;صlعکڬ؆{کIIpاب;ق؅ ن{حمI؆{کIIpاب;مpابکلI؆{کIIpاب;م>دliaa؅{کIIpاب;م>دliیبه؅{کIIpاب;م>د{کIIpاب;م>د .رل{کIIpاب;م>داe">د{کIIpاب;م>داe">د{کIIpو۪ب٧Ipاب;i">ت؅ ن{15000{کIpاب;ILسکڬ؆{کIIpاب;Ipو۪ب٧؆{کIIpاب;اe" کڬ؆{کIIpاب;اe"يز يIpاب;اe"۩I32000٬؆{کIIpاب;اe"۩I9000٬؆{کIک = Ipاب;اe">د{کIIpاب;اe">د{کI12000Ipاب;اe">د{کI12000ک = Ipاب;اe">د{کI18000Ipاب;اe">د{کI2ile=Ipاب;اe">د{کI24000Ipاب;اe">د{کI26000Ipاب;اe">د{کI27000Ipاب;اe">د{کI3ile=Ipاب;اe">د{کI30000Ipاب;اe">د{کI36000Ipاب;اe">د{کI48000Ipاب;اe">د{کI50000Ipاب;اe">د{کI6000Ipاب;اe">د{کI9000Ipاب;اe">دل{کIآ">تIpاIpاب;اe">دل{کIاaa{حض.رIpاب;اe">دل{کIا .ر18000Ipاب;اe">د{کIا .ر24000Ipاب;اe">د{کI .رل&zlpIpاب;اe">د{کI .رک = Ipاب;اe">د{کI .رلIIpاب;اe">د{کI .رieIpاب;اe">د{کI&zlpIpاب;اe">د{کI په>سeaمسlizاnIpاب;اe">د{کI > نIpاب;اe">د{کI > ن9000Ipاب;اe">دم{کI > نل .رIpاب;اe">دم{کI > نل>؅I2Ipاب;اe">دل{کI > نieڄ .رIpاب;اe">دل{کIجونل nIpاب;اe">د{کIزepلIIpاب;اe">د{کI٧ةزۇIpاب;اe">د{کIل pIpاب;اe">د{کIی&zlpIpاب;اe">د{کIیط د ب Ipاب;اe">د{کIیIpاب;اe">د{کILL؈;ا Ipاب;اe">د{کIpile=Ipاب;اe">د{کI،>ب٧ ۱Ipاب;اe">دل{کI ل I"اب;اe">دل{کI قطILLIpاب;اe">دل{کI وقI"و۪ب٧Ipاب;اe">دل{کIقLۇIpاب;اe">د{کIک = &zlpIpاب;اe">د{کIلسط ک = Ipاب;اe">د{کIملرks Ipاب;اe">د{کIملرs246tq Ipاب;اe">د{کIملرsv126stq3 Ipاب;اe">د{کIملرtv246stq Ipاب;اe">د{کIملر > نIpاب;اe">د{کIملر>ب٧ ۱Ipاب;اe">دل{کIg د۪؈ ۇIpاب;اe">د{کIو۪ب٧بI"اب;اe">د{کI Iط ونIpاب;اe">د{کI Iط ieIpاب;اe">د{کIieو ابIpاب;اe">د{کI،ile=Ipاب;اe">د{کI ۇIpاب;اe">د{کIIL نورIpاب;اe">د{کII"و۪ب٧Ipاب;اe">دل{کI>سeaمسlizاnIpاب;اe">دکI>ط رIpاب;اe">د>ط رل{کI50000Ipاب;اe">د .رلل{کI30000Ipاب;اe">دما٧{کII"اب;اe">دل >gزۇ{کII"اب;اe">دلaa">د{کII"اب;اe">دaa>ر؆{کIIpاب;اe">دaمسlizاn ؆{کIIpاب;اe">دaو ا>؄؆{کIIpاب;اe">دقف>؄؆{کIIpاب;اe">دi">ت؅ ن{؆{کI12000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{؆{کI15000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{؆{کIک = Ipاب;اe">دILسکڬ؆{کIIpاب;اe">دIو Iڬ؆{ک" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternate٧eاyaepل؆{کIIpاب;اe">دeاyaepل؅ ط کIIpاب;{کIeاyaep ل Ipاب;{کIeاyaep .ر.">دIpاب;{کIeاyaepIpاب;{کI94IeاyaepIpاب;کIeاyaepی،Ipاب;{کIکولر ٨قۨI"اب;{کIکولر I"اب;{کIکخرم>ا پنکI"اب;{کIکخرIpاب;کIر L>رIpاب;{کIد پ، ٯ،ه٨م>رIpاب;{کI،ه٨م>ر Ipاب;{کI،ه٨م>رIp پ ز۱گ;{کI،ه٨م>رIp۱گ;{کI Ip پ ز۱گ;{کI Ipاب;{کIسaخ ل{کIIpاب;اe">دaخ ،ٷ ل{کIIpاب;اe">دaخIpاب;{کIش،ٷ ل{کIIpاب;اe">دخٲ؅ >رp۱گ;{کI ل Ipاب;{کI ل اpل{کIIpاب;اe">د ل اpنٌٷ">د{کIIpاب;اe">د ل اpIpاب;{کI Ipاب;{کIق= كاب;اe"يزبيک = ر."Ipاب;{کIق = Ipاب;{کI12000 ک = Ipاب;{کI18000 ک = Ipاب;{کI24>i؅L٧ک = Ipاب;{کI24000 ک = Ipاب;{کI30000ک = Ipاب;{کI9000 ک = Ipاب;{کI؅liیبه ک = Ipاب;{کI؅سط ر ک = Ipاب;{کI؅ .ر ک = Ipاب;{کI؅ .ر 9000 ک = Ipاب;{کI > نک = Ipاب;{کIی&zlpک = Ipاب;{کIiجتpل>رک = Ipاب;کI؅ .ر ک = Ipاب;م>د{کIق = Ipاب;اe">د{کIق = Ipاب;اe">د؅کI30000ک = Ipاب;اe">د؅کI30000؅ .ر كاب;اe"يزبي؅يp.ر كاب;اe"يكمو۪ب٧ز{يلyae"ما٧ةزۇIpاب;{کIلسط ک = Ipاب;{کIلسط Ipاب;{کI٨قۨI"اب;{کI٨م>ا زۇکولر I"اب;{کI٨م>ا زۇ ل چل{کIIpاب;اe">د٨م>ا زۇ ل I"اب;{کI٨م>ا زۇ٨قۨI"اب;{کI٨م>ا زۇم>د{کIIpاب;اe">د٨م>ا زۇI"اب;{کI٨م>ا زۇI"اب;{کI ه،بم>ا زۇI"اب;{کIی>gن٨م>ا زۇIpاب;{کIی ه،بم>ا زۇIpاب;{کIیش؄٨م>ا زۇIpاب;{کIی>ge"lم>ا زۇIpاب;{کIی">جlم>ا زۇIpاب;{کIش؄lم>ا زۇIpاب;{کIaaLامبم>ا زۇIpاب;اe">د{کIIp پ ز۱گ;{کIاp لخرIpاب;50000؅{کIIpاب;؅liaa؅{کI12000Ipاب;؅liaa؅{کI24000Ipاب;؅liaa؅{کI9000Ipاب;؅liaa؅{کI&zlpIpاب;؅liaa؅{کI،ile=Ipاب;؅{کIIpاب;؅{کI12000Ipاب;؅{کI24000Ipاب;؅{کI24000 > نIpاب;؅{کI26000Ipاب;؅{کI30000Ipاب;؅{کI30>i؅L٧Ipاب;؅{کI32000Ipاب;؅{کI؅liaaIpاب;؅{کI؅liیبهIpاب;؅{کI؅سط رIpاب;؅{کI؅ .رIpاب;؅{کI؅ .ر9000Ipاب;؅{کI > نIpاب;؅{کI > ن24000Ipاب;؅{کIجما٧Ipاب;؅{کIی&zlpIpاب;؅{کIزیIpاب;؅{کIک = Ipاب;{کIملر > نIpاب;؅{کI Iط ونIpاب;؅{کIi">ت؅ ن{Ipاب;؅{کIiنجتpل>رIpاب;؅{رIpو۪ب٧Ipاب;؅{راe">دIpاب;؅{ربما،Ipاب;؅{کIسeم>lسIpاب;؅کIسeaمسlizاnIpاب;د کp؅{کIIpاب;زaa>ر؆{کIIpاب;صlعکڬ؆{کIIpاب;ق؅ ن{حمI؆{کIIpاب;مpابکلI؆{کIIpاب;م>دliaa؅{کIIpاب;م>دliیبه؅{کIIpاب;م>د{کIIpاب;م>د .رل{کIIpاب;م>داe">د{کIIpاب;م>داe">د{کIIpو۪ب٧Ipاب;i">ت؅ ن{15000{کIpاب;ILسکڬ؆{کIIpاب;Ipو۪ب٧؆{کIIpاب;اe" کڬ؆{کIIpاب;اe"يز يIpاب;اe"۩I32000٬؆{کIIpاب;اe"۩I9000٬؆{کIک = Ipاب;اe">د{کIIpاب;اe">د{کI12000Ipاب;اe">د{کI12000ک = Ipاب;اe">د{کI18000Ipاب;اe">د{کI2ile=Ipاب;اe">د{کI24000Ipاب;اe">د{کI26000Ipاب;اe">د{کI27000Ipاب;اe">د{کI3ile=Ipاب;اe">د{کI30000Ipاب;اe">د{کI36000Ipاب;اe">د{کI48000Ipاب;اe">د{کI50000Ipاب;اe">د{کI6000Ipاب;اe">د{کI9000Ipاب;اe">دم{کI">تIpاIpاب;اe">دل{کIاaa{حض.رIpاب;اe">دل{کIا .ر18000Ipاب;اe">د{کIا .ر24000Ipاب;اe">د{کI .رل&zlpIpاب;اe">د{کI .رک = Ipاب;اe">د{کI .رلIIpاب;اe">د{کI .رieIpاب;اe">د{کI&zlpIpاب;اe">د{کI په>سeaمسlizاnIpاب;اe">د{کI > نIpاب;اe">د{کI > ن9000Ipاب;اe">دم{کI > نل .رIpاب;اe">دم{کI > نل>؅I2Ipاب;اe">دل{کI > نieڄ .رIpاب;اe">دل{کIجونل nIpاب;اe">د{کIزepلIIpاب;اe">د{کI٧ةزۇIpاب;اe">د{کIل pIpاب;اe">د{کIی&zlpIpاب;اe">د{کIیط د ب Ipاب;اe">د{کIیIpاب;اe">د{کILL؈;ا Ipاب;اe">د{کIpile=Ipاب;اe">د{کI،>ب٧ ۱Ipاب;اe">دل{کI ل I"اب;اe">دل{کI قطILLIpاب;اe">دل{کI وقI"و۪ب٧Ipاب;اe">دل{کIقLۇIpاب;اe">د{کIک = &zlpIpاب;اe">د{کIلسط ک = Ipاب;اe">د{کIملرks Ipاب;اe">د{کIملرs246tq Ipاب;اe">د{کIملرsv126stq3 Ipاب;اe">د{کIملرtv246stq Ipاب;اe">د{کIملر > نIpاب;اe">د{کIملر>ب٧ ۱Ipاب;اe">دل{کIg د۪؈ ۇIpاب;اe">د{کIو۪ب٧بI"اب;اe">د{کI Iط ونIpاب;اe">د{کI Iط ieIpاب;اe">د{کIieو ابIpاب;اe">د{کI،ile=Ipاب;اe">د{کI ۇIpاب;اe">د{کIIL نورIpاب;اe">د{کII"و۪ب٧Ipاب;اe">دل{کI>سeaمسlizاnIpاب;اe">دکI>ط رIpاب;اe">د>ط رل{کI50000Ipاب;اe">د .رلل{کI30000Ipاب;اe">دما٧{کII"اب;اe">دل >gزۇ{کII"اب;اe">دلaa">د{کII"اب;اe">دaa>ر؆{کIIpاب;اe">دaمسlizاn ؆{کIIpاب;اe">دaو ا>؄؆{کIIpاب;اe">دقف>؄؆{کIIpاب;اe">دi">ت؅ ن{؆{کI12000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{؆{کI15000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{؆{کIک = Ipاب;اe">دILسکڬ؆{کIIpاب;اe">دIو Iڬ؆{کr/aن/rong>۱h1><دaمسlizاروشنده تضمین شده است.

۱ – دaمسlizاnIک = عaaIIpاب;aمسlizاnعaaIIpاب;اe">دaمسlizاnبڬ ه،ڄمالaaIIpاب;aمسlizاneاyaepIpاب;aمسlizاneاyaepIpاب;م>دaمسlizاnکولر I"اب;aمسlizاnکي؃اب;aمسlizاnکا٧I"اب; ؄کpسaمسlizاnکا٧I"اب;اe">دaمسlizاn&zlp،ه٨م>رIp۱گ;aمسlizاn Ipاب;aمسlizاnمp Ipاب;aمسlizاnIرIpاب;aمسlizاnک = Ipاب;Lسliaaسaمسlizاn9000 ک = Ipاب;aمسlizاn12000ک = Ipاب;aمسlizاn18000 ک = Ipاب;aمسlizاn24>i؅L٧ک = Ipاب;aمسlizاn24000 ک = Ipاب;aمسlizاn32>i؅L٧ک = Ipاب;aمسlizاn9000 ک = Ipاب;aمسlizاn&zlpک = Ipاب;aمسlizاnی&zlpک = Ipاب;aمسlizاniجتpل>رک = Ipاب;م>دaمسlizاnک = Ipاب;اe">د6000لaمسlizاnک = Ipاب;اe">د9000٬aمسlizاnک = Ipاب;اe">دما٧aمسlizاnک = Ipاب;اe">دaمسlizاnک = Ipاب;اe">دaمسlizاn50000ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn7000ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn8000 ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn92 ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn93 ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn94 ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn p٧ل ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn ڇ،I؅Iک = Ipاب;اe">دaمسlizاn ٧ةزۇک = Ipاب;اe">دم>دaمسlizاnكpاب; ؄يكpسaمسlizاn؃اب;aمسlizاn؃اب;aمسlizاn؂= كاب;اe"يسaمسlizاn؃اب;اe"يسaمسlizاn32000؃اب;اe"يi">ت؅ ن{aمسlizاn؅ق؅>رIpاب;اe">دaمسlizاn eجد،ل٨م>ا زۇaمسlizاnIpاب;اe">د ه،بم>ا زۇ ل I"اب;م>دaمسlizاn٨م>ا زۇI"اب;aمسlizاn یص هبم>ا زۇI"اب;aمسlizاn یهyae"lم>ا زۇIpاب;aمسlizاn ی ه،بم>ا زۇIpاب;aمسlizاn یش؄lم>ا زۇIpاب;aمسlizاn ش؄lم>ا زۇIpاب;aمسlizاnزبp lم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn I ن lم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn ش؄lم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn بڬ ه،lم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn aaae"lم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn زn ڇ،Ipاب;2 کpسaمسlizاnIpاب;اسliaaسaمسlizاn25000Ipاب;اسliaaسaمسlizاn32000Ipاب;؅سliaaسaمسlizاn9000Ipاب;؅سliaaسaمسlizاnک = Ipاب;؅سliaaسaمسlizاnمIرIpاب;liیبهسaمسlizاn12000Ipاب;؅liیبهسaمسlizاn13000Ipاب;؅liیبهسaمسlizاn،ile=Ipاب;؅liیaaجما٧aمسlizاnIpاب;؅liیaaسaمسlizاnIpاب;د کpسaمسlizاnIpاب;د ؄IpسaمسlizاnIpاب;سaمسlizاnIpاب;سaمسlizاn24000Ipاب;سaمسlizاn25000Ipاب;سaمسlizاn30000Ipاب;سaمسlizاn32000Ipاب;سaمسlizاn9000Ipاب;سaمسlizاn؅سliaaIpاب;سaمسlizاn؅aaaIIpاب;aمسlizاn>ط رIpاب;aمسlizاn> .رIpاب;aمسlizاn&zlpIpاب;aمسlizاnکا٧I"اب;aمسlizاn ؄کpI"اب;aمسlizاnٷ لال رIpاب;aمسlizاnسp.جwۇIpاب;aمسlizاnملر>IرIpاب;aمسlizاnمIIpاب;aمسlizاnمIرIpاب;aمسlizاniنجتpل>رIpاب;سaمسlizاnI"و۪ب٧Ipاب;سaمسlizاnۆل{کIIpاب;سaمسlizا+ک = Ipاب;م>دما٧aمسlizاnIpاب;م>دaمسlizاnIpاب;م>داe">د>ط رaمسlizاnIpاب;i">ت؅ ن{aمسlizاnIpاب;اe"{aمسlizاnIpاب;اe"يسaمسlizاnIpاب;اe"۩I12000سaمسlizاnIpاب;اe"۩I7000سaمسlizاnIpاب;اe"۩I9000٬aمسlizاnIpاب;اe"۩IqI9000٬aمسlizاnIpاب;اe"۩I؅جد،لۆلaمسlizاnIpاب;اe"۩I؅سliaaسaمسlizاn32000Ipاب;اe">د>ط رaمسlizاn50000Ipاب;اe">د .رلaمسlizاnک = Ipاب;اe">دما٧aمسlizاnIpاب;اe">دل >gزۇaمسlizاnIpاب;اe">د کpسaمسlizاnIpاب;اe">د yaeۇaمسlizاnIpاب;اe">دلaa">دaمسlizاnIpاب;اe">دaa>رaمسlizاnIpاب;اe">دaمسlizاn13000Ipاب;اe">دaمسlizاn14000Ipاب;اe">دaمسlizاn18000Ipاب;اe">دaمسlizاn18000ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn19000Ipاب;اe">دٳaمسlizاn2400Ipاب;اe">دٳaمسlizاn24000Ipاب;اe">دٳaمسlizاn25000Ipاب;اe">دٳaمسlizاn25000maxIpاب;اe">دٳaمسlizاn30000Ipاب;اe">دaمسlizاn32000Ipاب;اe">دaمسlizاn32000maxIpاب;اe">دٳaمسlizاn32000ک = Ipاب;اe">دٳaمسlizاn48000Ipاب;اe">دaمسlizاn50000Ipاب;اe">دaمسlizاn60000Ipاب;اe">دaمسlizاn8000Ipاب;اe">دaمسlizاn> .رIpاب;اe">دaمسlizاn> .ر25000Ipاب;اe">دٳaمسlizاn> .ر32000Ipاب;اe">دaمسlizاn> .رقLۇIpاب;اe">دaمسlizاnIک = Ipاب;اe">دaمسlizاnzlpIpاب;اe">دaمسlizاnعaaر I"اب;اe">دaمسlizاnکا٧I"اب;اe">دaمسlizاnل pIpاب;اe">دaمسlizاnی&zlpIpاب;اe">دaمسlizاnیط د ب Ipاب;اe">دaمسlizاnلile=Ipاب;اe">دaمسlizاnٷ لال رIpاب;اe">دaمسlizاnاکII؅IIpاب;اe">دaمسlizاnaخ >ا Ipاب;اe">دaمسlizاnaمسaلارIpاب;اe">دaمسlizاn> I"اب;اe">دaمسlizاn>"Ip II"اب;اe">دaمسlizاnۇمIرIpاب;اe">دaمسlizاnp.جwۇIpاب;اe">دaمسlizاnaaae"Ipاب;اe">دaمسlizاn ل I"اب;اe">دaمسlizاnقLۇIpاب;اe">دaمسlizاnک = 24000Ipاب;اe">دٳaمسlizاnلسط ک = Ipاب;اe">دaمسlizاnملرaq25ugp Ipاب;اe">دaمسlizاnملرgood Ipاب;اe">دaمسlizاnملرmaxIpاب;اe">دٳaمسlizاnملرIpاب;اe">دaمسlizاnملرما٧Ipاب;اe">دaمسlizاnملرمIرIpاب;اe">دaمسlizاnملرIاط le=Ipاب;اe">دaمسlizاng د۪؈ ۇIpاب;اe">دaمسlizاngIرIpاب;اe">دaمسlizاnمIر32000Ipاب;اe">دaمسlizاnlم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn ؆{کIIpاب;اe">دaمسlizاn iنجتpل>رIpاب;اe">دaمسlizاn iنرمثب>رIpاب;اe">دaمسlizاnچط.رpIpاب;اe">دaمسlizاn،ile=Ipاب;اe">دaمسlizاnIL نورIpاب;اe">دaمسlizاnI"و۪ب٧Ipاب;اe">دaمسlizاnI"و۪ب٧ک = Ipاب;اe">دaمسlizاnگ ؄رIpاب;اe">دaمسlizاnٯ ؄رyaIpاب;اe">دaمسlizاnۆل{کIIpاب;اe">دaL؈ا aمسlizاnIpاب;اe">دaم>ا>؄aمسlizاnIpاب;اe">دقف>؄aمسlizاnIpاب;اe">ده e"{aمسlizاnIpاب;اe">د،ٷ aمسlizاnIpاب;اe">دlعکڬaمسlizاnIpاب;اe">د وقI"و۪ب٧aمسlizاnIpاب;اe">دق؅ ن{حمIaمسlizاnIpاب;اe">دم>دaمسlizاnIpاب;اe">دل ڨ>naمسlizاnIpاب;اe">دi">ت؅ ن{aمسlizاnIpاب;اe">دi">ت؅ ن{aمسlizاnک = Ipاب;اe">د iنجتpل>رaمسlizاnک = Ipاب;اe">دILسکڬaمسlizاnIpاب;اe">دIp IڬaمسlizاnIpاب;اe">م>دaمسlizاnIpاب;ا">دaمسlizا" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternate/ داI"اباe">د>ا .ر٬aمسlizاnSAMSUNG r دا   r/aن/li ul / داI"اباe">د>ا .ر٬aمسlizاnSAMSUNG br /د ازiڨ>ز لڨقۨیLLLط>gنg>؅ی&z aae، . r داش؈رh1>

 ؈رh1><ه زی بfont-size: 1pوra href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternateٌ&zyaiIIpاب;اe">دaمسlizاnIک = عaaIIpاب;aمسlizاnعaaIIpاب;اe">دaمسlizاnبڬ ه،ڄمالaaIIpاب;aمسlizاneاyaepIpاب;aمسlizاneاyaepIpاب;م>دaمسlizاnکولر I"اب;aمسlizاnکي؃اب;aمسlizاnکا٧I"اب; ؄کpسaمسlizاnکا٧I"اب;اe">دaمسlizاn&zlp،ه٨م>رIp۱گ;aمسlizاn Ipاب;aمسlizاnمp Ipاب;aمسlizاnIرIpاب;aمسlizاnک = Ipاب;Lسliaaسaمسlizاn9000 ک = Ipاب;aمسlizاn12000ک = Ipاب;aمسlizاn18000 ک = Ipاب;aمسlizاn24>i؅L٧ک = Ipاب;aمسlizاn24000 ک = Ipاب;aمسlizاn32>i؅L٧ک = Ipاب;aمسlizاn9000 ک = Ipاب;aمسlizاn&zlpک = Ipاب;aمسlizاnی&zlpک = Ipاب;aمسlizاniجتpل>رک = Ipاب;م>دaمسlizاnک = Ipاب;اe">د6000٬aمسlizاnک = Ipاب;اe">د9000٬aمسlizاnک = Ipاب;اe">دما٧aمسlizاnک = Ipاب;اe">دaمسlizاnک = Ipاب;اe">دaمسlizاn50000ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn7000ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn8000 ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn92 ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn93 ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn94 ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn p٧ل ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn ڇ،I؅Iک = Ipاب;اe">دaمسlizاn ٧ةزۇک = Ipاب;اe">دم>دaمسlizاnكpاب; ؄يكpسaمسlizاn؃اب;aمسlizاn؃اب;aمسlizاnگ= كاب;اe"يسaمسlizاn؃اب;اe"يسaمسlizاn32000؃اب;اe"يi">ت؅ ن{aمسlizاn؅ق؅>رIpاب;اe">دaمسlizاn eجد،ل٨م>ا زۇaمسlizاnIpاب;اe">د ه،بم>ا زۇ ل I"اب;م>دaمسlizاn٨م>ا زۇI"اب;aمسlizاn یص هبم>ا زۇI"اب;aمسlizاn یهyae"lم>ا زۇIpاب;aمسlizاn ی ه،بم>ا زۇIpاب;aمسlizاn یش؄lم>ا زۇIpاب;aمسlizاn ش؄lم>ا زۇIpاب;aمسlizاnٯ بp lم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn I ن lم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn ش؄lم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn بڬ ه،lم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn aaae"lم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn زn ڇ،Ipاب;2 کpسaمسlizاnIpاب;اسliaaسaمسlizاn25000Ipاب;اسliaaسaمسlizاn32000Ipاب;؅سliaaسaمسlizاn9000Ipاب;؅سliaaسaمسlizاnک = Ipاب;؅سliaaسaمسlizاnمIرIpاب;liیبهسaمسlizاn12000Ipاب;؅liیبهسaمسlizاn13000Ipاب;؅liیبهسaمسlizاn،ile=Ipاب;؅liیaaجما٧aمسlizاnIpاب;؅liیaaسaمسlizاnIpاب;د کpسaمسlizاnIpاب;د ؄IpسaمسlizاnIpاب;سaمسlizاnIpاب;سaمسlizاn24000Ipاب;سaمسlizاn25000Ipاب;سaمسlizاn30000Ipاب;سaمسlizاn32000Ipاب;سaمسlizاn9000Ipاب;سaمسlizاn؅سliaaIpاب;سaمسlizاn؅aaaIIpاب;aمسlizاn>ط رIpاب;aمسlizاn> .رIpاب;aمسlizاn&zlpIpاب;aمسlizاnکا٧I"اب;aمسlizاn ؄کpI"اب;aمسlizاnٷ لال رIpاب;aمسlizاnسp.جwۇIpاب;aمسlizاnملر>IرIpاب;aمسlizاnمIIpاب;aمسlizاnمIرIpاب;aمسlizاniنجتpل>رIpاب;سaمسlizاnI"و۪ب٧Ipاب;سaمسlizاnۆل{کIIpاب;سaمسlizا+ک = Ipاب;م>دما٧aمسlizاnIpاب;م>دaمسlizاnIpاب;م>داe">د>ط رaمسlizاnIpاب;i">ت؅ ن{aمسlizاnIpاب;اe"{aمسlizاnIpاب;اe"يسaمسlizاnIpاب;اe"۩I12000٬aمسlizاnIpاب;اe"۩I7000سaمسlizاnIpاب;اe"۩I9000٬aمسlizاnIpاب;اe"۩IqI9000٬aمسlizاnIpاب;اe"۩I؅جد،لۆلaمسlizاnIpاب;اe"۩I؅سliaaسaمسlizاn32000Ipاب;اe">د>ط رaمسlizاn50000Ipاب;اe">د> .رلaمسlizاnک = Ipاب;اe">دما٧aمسlizاnIpاب;اe">دل >gزۇaمسlizاnIpاب;اe">د کpسaمسlizاnIpاب;اe">د yaeۇaمسlizاnIpاب;اe">دلaa">دaمسlizاnIpاب;اe">دaa>رaمسlizاnIpاب;اe">دaمسlizاn13000Ipاب;اe">دaمسlizاn14000Ipاب;اe">دٳaمسlizاn18000Ipاب;اe">دaمسlizاn18000ک = Ipاب;اe">دaمسlizاn19000Ipاب;اe">دٳaمسlizاn2400Ipاب;اe">دٳaمسlizاn24000Ipاب;اe">دٳaمسlizاn25000Ipاب;اe">دٳaمسlizاn25000maxIpاب;اe">دٳaمسlizاn30000Ipاب;اe">دaمسlizاn32000Ipاب;اe">دaمسlizاn32000maxIpاب;اe">دٳaمسlizاn32000ک = Ipاب;اe">دٳaمسlizاn48000Ipاب;اe">دaمسlizاn50000Ipاب;اe">دaمسlizاn60000Ipاب;اe">دaمسlizاn8000Ipاب;اe">دaمسlizاn> .رIpاب;اe">دaمسlizاn> .ر25000Ipاب;اe">دٳaمسlizاn> .ر32000Ipاب;اe">دaمسlizاn> .رقLۇIpاب;اe">دaمسlizاnIک = Ipاب;اe">دaمسlizاnzlpIpاب;اe">دaمسlizاnعaaر I"اب;اe">دaمسlizاnکا٧I"اب;اe">دaمسlizاnل pIpاب;اe">دaمسlizاnی&zlpIpاب;اe">دaمسlizاnیط د ب Ipاب;اe">دaمسlizاnلile=Ipاب;اe">دaمسlizاnٷ لال رIpاب;اe">دaمسlizاnاکII؅IIpاب;اe">دaمسlizاnaخ >ا Ipاب;اe">دaمسlizاnaمسaلارIpاب;اe">دaمسlizاn> I"اب;اe">دaمسlizاn>"Ip II"اب;اe">دaمسlizاnۇمIرIpاب;اe">دaمسlizاnp.جwۇIpاب;اe">دaمسlizاnaaae"Ipاب;اe">دaمسlizاn ل I"اب;اe">دaمسlizاnقLۇIpاب;اe">دaمسlizاnک = 24000Ipاب;اe">دٳaمسlizاnلسط ک = Ipاب;اe">دaمسlizاnملرaq25ugp Ipاب;اe">دaمسlizاnملرgood Ipاب;اe">دaمسlizاnملرmaxIpاب;اe">دٳaمسlizاnملرIpاب;اe">دaمسlizاnملرما٧Ipاب;اe">دaمسlizاnملرمIرIpاب;اe">دaمسlizاnملرIاط le=Ipاب;اe">دaمسlizاng د۪؈ ۇIpاب;اe">دaمسlizاngIرIpاب;اe">دaمسlizاnمIر32000Ipاب;اe">دaمسlizاnlم>ا زۇIpاب;اe">دaمسlizاn ؆{کIIpاب;اe">دaمسlizاn iنجتpل>رIpاب;اe">دaمسlizاn iنرمثب>رIpاب;اe">دaمسlizاnچط.رpIpاب;اe">دaمسlizاn،ile=Ipاب;اe">دaمسlizاnIL نورIpاب;اe">دaمسlizاnI"و۪ب٧Ipاب;اe">دaمسlizاnI"و۪ب٧ک = Ipاب;اe">دaمسlizاnٯ ؄رIpاب;اe">دaمسlizاnٯ ؄رyaIpاب;اe">دaمسlizاnۆل{کIIpاب;اe">دaL؈ا aمسlizاnIpاب;اe">دaم>ا>؄aمسlizاnIpاب;اe">دقف>؄aمسlizاnIpاب;اe">دسه e"{aمسlizاnIpاب;اe">د،ٷ aمسlizاnIpاب;اe">دlعکڬaمسlizاnIpاب;اe">د وقI"و۪ب٧aمسlizاnIpاب;اe">دق؅ ن{حمIaمسlizاnIpاب;اe">دم>دaمسlizاnIpاب;اe">دل ڨ>naمسlizاnIpاب;اe">دi">ت؅ ن{aمسlizاnIpاب;اe">دi">ت؅ ن{aمسlizاnک = Ipاب;اe">د iنجتpل>رaمسlizاnک = Ipاب;اe">دILسکڬaمسlizاnIpاب;اe">دIp IڬaمسlizاnIpاب;اe">م>دaمسlizاnIpاب;ا">دسaمسlizاr/aن/rong>۱h1><

۱

خٲ؅ >ر عaaIیIpاباe">دسliaa۱h3tr/aنتی بانه addon- دtrvه تضمین ؆ه فرجامی کولر گازی بانه ازL٧wnن۱گاe">دyaد،لوشنده تضمین شده است.

۱ – &nd گاul> >رجد،لژدپجد،لI"و۪ب٧جد،لI"اب;جد،لI"اب;سliaa؅جد،لI"اب;اe">دجد،لI"اب;اe">د&zlp؅جد،لI"اب;اe">دک = ؅جد،لۆل{کI؅جد،لۆلد،ل؅جد،لۆلaمسlizاnسعL٧مكي e ؅yaد،ل;سliaa؅جد،ل٬سliaa؅جد،ل30000؅سliaa؅جد،لک = ؅سliaa٩ >ج؅جد،ل؅سliبه؅yaد،ل;سli>ا؅جد،ل؅سli>ا؅yaد،ل;24000؅سli>ا؅yaد،ل;30000؅ د،لو۪؇للee؅yaد،ل;؅yaد،ل;12000٬yaد،ل;24000؅yaد،ل;ب&zlp؅yaد،ل;تل> >جلyaد،ل;ط،>ب٧ ۱ڄyaد،ل;zlpلyaد،ل;I"اب;عaaر ڄyaد،ل;جد،ل;؅aaaڄکولر ڄyaد،ل;ر y;جد،ل;س> ڄyaد،ل;س> ڄسlکI؅جد،لس> ڈلصابر ڄyaد،ل;ش،ٷ aد،ل;ش،ٷ aد،ل;یaaa ل چyaد،ل;zگ= كاب;اe"ي؅جد،لک = ؅جد،لک = ؅سliaa؅yaد،ل;30000ک = ؅سli>ا؅yaد،ل;30000ک = ؅yaد،ل;30000ک = ؅yaد،ل;ز> .رک = پp؅جد،لک = I"اب;جد،لک = I"اب;yaد،ل;18000ک = Ipاب;yaد،ل;24000 ک = Ipاب;yaد،ل;30000ک = Ipاب;yaد،ل; ؄کpک = Ipاب;yaد،ل;>دهi؅L٧ک = Ipاب;yaد،ل;ziجتpل>رک = Ipاب;اe">دجد،لک = Ipاباe">دجد،لک = Ipاباe">دجد،ل24000 ک = Ipاباe">دجد،ل30000ک = Ipاباe">دyaد،لn12000ک = Ipاباe">دyaد،لn18000ک = Ipاباe">دyaد،لn&zlpكاب;اe"ي؅yaد،ل;30000لyae"ما٧ةزۇyaد،ل;zلصابر ڄaد،ل;zكي y د،لكي y د،لشب&zمكي e ؅y د،لكي e ؅y د،لسaلي ڈكي e وجي؅y د،ل٨ميpي؅جد،ل٨ميpيٱكe"ي؅جد،ل٨م>ا p؅جد،ل٨م>ا pرسlکI؅جد،لlم>ا زۇ؅جد،لlم>ا زۇ؅جد،ل٬ ه،lم>ا زۇ؅جد،ل٬یص هبم>ا زۇ؅جد،ل٬یaaLبم>ا زۇ؅جد،لaaامLبم>ا زۇ؅جد،لaaLبم>ا زۇ؅yaد،لnل ڇL٧٨م>ا زۇ؅yaد،لnبا"lم>ا زۇ؅yaد،لnیaaa٨م>ا زۇ؅yaد،لnی ه،lم>ا زۇ؅yaد،لnیaaae"lم>ا زۇ؅yaد،لnش؄lم>ا زۇ؅yaد،لnaaae"lم>ا زۇتعaaر ڄyaد،ل;lم>ا زۇرسlکI؅جد،لlم>ا زۇرسlکI؅yaد،لnیaaa٨م>ا زۇ ل چجد،لlم>ا زۇم>دyaد،ل;lم>ا زۇaaدلnجد،لlجلyaد،ل;هyaeae"yaد،ل;وكيلny د،لپکجnجد،ل>ب;جد،ل>ب;yaد،ل;I"اب;جد،لم>ا .رIpاب;جد،لli>سو > Ipاب;yaد،ل;24000Ipاب;؅yaد،ل;30000Ipاب;؅yaد،لn&zlpIpاب;؅yaد،لn،>ب٧ ۱Ipاب;؅yaد،لnجaaسli >ا>Ipاب;د ؄کp؅جد،لIpاب;م>دyaد،ل;Ipاب;iنجتpل>رجد،لIpاب;اe">دجد،لIpاب;اe">دجد،لزصلIpاب;اe">دجد،للile=Ipاب;اe">دجد،لڧلرب٧ ۱Ipاب;اe">دجد،لi">ت؅ ن{Ipاب;اe">دجد،لi>سو > Ipاب;اe">دجد،ل ۇIpاب;اe">دجد،ل٘دپIpاب;اe">دyaد،ل;12000Ipاب;اe">دyaد،ل;18000Ipاب;اe">دyaد،ل;24000Ipاب;اe">دyaد،ل;30000؅>ا .رIpاب;اe">دyaد،ل;9000Ipاب;اe">دمyaد،لn&zlpIpاب;اe">دمyaد،لn&zlpل>رIpاب;اe">دمyaد،لnae ٷاسIpاب;اe">دمyaد،لn،>ب٧ ۱Ipاب;اe">دمyaد،لn ۇIpاب;اe">د>ا .رلجد،لIpاب;اe">دد،ل;30000Ipاب;اe">دiنجتpل>رجد،لIpاب;اe">دI"و۪ب٧جد،لI"ابم>داe">دجد،لI"اباe">دمyaد،لn؅>ا .رIpاباe">دٯ ؄کp؅yaد،لnaaدلnجد،لaaدلnyaد،ل" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternateIpاباe">دمyaد،لnOGENERALr/aن/li ul / داI"اباe">د>ا .ر٬yaد،لnOGENERALrbr /د ازiڨ>ز لڨقۨیLLLط>gنg>؅ی&z aae، . r داش؈رh1>

 ؈رh1><ه زی بfont-size: 1pوra href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternateٌ&aد،لn؅صل>دجد،لز> .رلجد،لب&zlp؅>دجد،لتقل >رجد،لیaaaڄجد،لپyaلجد،ل iنجتpل>رجد،لد،غسae"{جد،ل> >رجد،لژدپجد،لI"و۪ب٧جد،لI"ابجد،لI"ابسliaa؅جد،لIpاب;اe">د؅جد،لIpاب;اe">دب&zlp؅جد،لI"اب;اe">دک = ؅جد،لۆل{کI؅جد،لۆلد،ل؅جد،لۆلaمسlizاnسعL٧مكي e ؅yaد،ل;سliaa؅جد،ل٬سliaa؅جد،ل30000؅سliaa؅جد،لک = ؅سliaa٩ >ج؅جد،ل؅سliبه؅yaد،ل;سli>ا؅جد،ل؅سli>ا؅yaد،ل;24000؅سli>ا؅yaد،ل;30000؅ د،لو۪؇للee؅yaد،ل;؅yaد،ل;12000٬yaد،ل;24000؅yaد،ل;ب&zlp؅yaد،ل;تل> >جلyaد،ل;ط،>ب٧ ۱ڄyaد،ل;zlpلyaد،ل;I"اب;عaaر ڄyaد،ل;جد،ل;؅aaaڄکولر ڄyaد،ل;ر y;جد،ل;س> ڄyaد،ل;س> رسlکI؅جد،لس> ڈلصابر ڄyaد،ل;ش،ٷ aد،ل;ش،ٷ aد،ل;یaaa ل چyaد،ل;zگ= كاب;اe"ي؅جد،لک = ؅جد،لک = ؅سliaa؅yaد،ل;30000ک = ؅سli>ا؅yaد،ل;30000ک = ؅yaد،ل;30000ک = ؅yaد،ل;ز> .رک = پp؅جد،لک = I"اب;جد،لک = I"اب;yaد،ل;18000ک = Ipاب;yaد،ل;24000 ک = Ipاب;yaد،ل;30000ک = Ipاب;yaد،ل; ؄کpک = Ipاب;yaد،ل;>دهi؅L٧ک = Ipاب;yaد،ل;ziجتpل>رک = Ipاب;اe">دجد،لک = Ipاباe">دجد،لک = Ipاباe">دجد،ل24000 ک = Ipاباe">دجد،ل30000ک = Ipاباe">دyaد،ل;12000ک = Ipاباe">دyaد،لn18000ک = Ipاباe">دyaد،لn&zlpكاب;اe"ي؅yaد،ل;30000لyae"ما٧ةزۇyaد،ل;zلصابر ڄaد،ل;zكي y د،لكي y د،لشب&zمكي e ؅y د،لكي e ؅y د،لسaلي ڈكي e وجي؅y د،ل٨ميpي؅جد،ل٨ميpيٱكe"ي؅جد،ل٨م>ا p؅جد،ل٨م>ا pرسlکI؅جد،لlم>pکI؅جد،لlم>pکI؅جد،ل٬ ه،lم>ا زۇ؅جد،ل٬یص هبم>ا زۇ؅جد،ل٬یaaLبم>ا زۇ؅جد،لaaامLبم>ا زۇ؅جد،لaaLبم>ا زۇ؅yaد،لnل ڇL٧٨م>ا زۇ؅yaد،لnبا"lم>ا زۇ؅yaد،ل٬یaaa٨م>ا زۇ؅yaد،ل٬ی ه،lم>ا زۇ؅yaد،ل٬یaaae"lم>ا زۇ؅yaد،ل٬ش؄lم>ا زۇ؅yaد،لnaaae"lم>ا زۇتعaaر ڄyaد،ل;lم>ا زۇرسlکI؅جد،لlم>ا زۇرسlکI؅yaد،لnیaaa٨م>ا زۇ ل چجد،لlم>ا زۇم>دyaد،ل;lم>ا زۇaدلnجد،ل >جلyaد،ل;هyaeae"yaد،ل;وكيلny د،لپکجnجد،ل>ب;جد،ل>ب;yaد،ل;I"اب;جد،لم>ا .رIpاب;جد،لli>سو > Ipاب;yaد،ل;24000Ipاب;؅yaد،ل;30000Ipاب;؅yaد،ل;&zlpIpاب;؅yaد،ل;،>ب٧ ۱Ipاب;؅yaد،ل;>جaaسli >ا>Ipاب;د ؄کp؅جد،لIpاب;م>دyaد،ل;Ipاب;iنجتpل>رجد،لIpاب;اe">دجد،لIpاب;اe">دجد،لزصلIpاب;اe">دجد،للile=Ipاب;اe">دجد،لlڧلرب٧ ۱Ipاب;اe">دجد،لi">ت؅ ن{Ipاب;اe">دجد،لi>سو > Ipاب;اe">دجد،ل ۇIpاب;اe">دجد،ل٘دپIpاب;اe">دyaد،ل;12000Ipاب;اe">دyaد،ل;18000Ipاب;اe">دyaد،ل;24000Ipاب;اe">دyaد،ل;30000؅>ا .رIpاب;اe">دyaد،ل;9000Ipاب;اe">دمyaد،لn&zlpIpاب;اe">دمyaد،لn&zlpل>رIpاب;اe">دمyaد،لnae ٷاسIpاب;اe">دمyaد،لn،>ب٧ ۱Ipاب;اe">دمyaد،لn ۇIpاب;اe">د>ا .رلجد،لIpاب;اe">دد،ل;30000Ipاب;اe">دiنجتpل>رجد،لIpاب;اe">دI"و۪ب٧جد،لI"ابم>داe">دجد،لI"اباe">دمyaد،لn؅>ا .رIpاباe">دٯ ؄کp؅yaد،لnaaدلnجد،لaaدلnyaد،لr/aن/rong>۱h1><دaaسli >ا>روشنده تضمین شده است.

۱ – ا>nکا٧I"اب;aaسli >ا>n30000خام>دI"اب;aaسli >ا>n،هlم>دI"اب;aaسli >ا>n> I"اب;aaسli >ا>n> I"اب;aaسli >ا>n>،ن;ش،ٷ I"اب;aaسli >ا>n ل I"اب;aaسli >ا>nق = Ipاب;12000aaسli >ا>nق = Ipاب;؅سliaaaaسli >ا>n24000 ک = Ipاب;؅سli>بaaسli >ا>n ک = Ipاب;aaسli >ا>n18000ک = Ipاب;aaسli >ا>n24000 ک = Ipاب;aaسli >ا>n36000 ک = Ipاب;aaسli >ا>nی&zlpک = Ipاب;aaسli >ا>n>دهi؅L٧ک = Ipاب;aaسli >ا>n=ط aa"ک = Ipاب;م>دaaسli >ا>nک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;12000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;13000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;18000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;24000 ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;36000 ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;9000 ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;&zlpک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;I"و۪ب٧كpاب;؅سliبهمي سli يشيpاب;اe"يي سli يشيpاب;اe"يي سli يشياg د۪؈ Ipاب;aaسli >ا>n=د۪؈ Ipاب;اe">دaaسli >ا>;24000 .رIpاب;aaسli >ا>nم>ا pIpاب;aaسli >ا>nیaaa٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>n٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nلٷ کn٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nهyae"n٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nبا"lم>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nه،lم>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیهyae"n٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیaaa٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیل ڇL٧٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیل =ط ٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیaaae"n٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیIجn٨م>ا زۇIpاب;م>دaaسli >ا>nم>ا زۇIpاب;اe">دaaسli >ا>;ق I؈لورIpاب;aaسli >ا>;Ipi">سli Ipاب;aaسli >ا>nIpرلIpاب;aaسli >ا>nIpاب;؅سliaaک = aaسli >ا>nIpاب;؅سliaaaaسli >ا>nIpاب;؅yaد،ل;>جaaسli >ا>Ipاب;د Ipaaسli >ا>Ipاب;د کpaaسli >ا>Ipاب;aaسli >ا>Ipاب;aaسli >ا>24000Ipاب;aaسli >ا>30000Ipاب;aaسli >ا>30000ک = Ipاب;aaسli >ا>36هi؅L٧Ipاب;aaسli >ا>36000Ipاب;aaسli >ا>،لٷ کnIpاب;aaسli >ا>،ط رIpاب;aaسli >ا>، .رIpاب;aaسli >ا>،&zlpIpاب;aaسli >ا>،IIpاب;aaسli >ا>،aaaIpاب;aaسli >ا>ک = Ipاب;aaسli >ا>=ط سl Ipاب;aaسli >ا>=ط l Ipاب;aaسli >ا>ابp = Ipاب;م>د کpaaسli >ا>Ipاب;م>دaaسli >ا>nIpاب;اe">دٯ کpaaسli >ا>Ipاب;اe">دٯ ile=aaسli >ا>Ipاب;اe">دaaسli >ا>Ipاب;اe">دaaسli >ا>12000Ipاب;اe">دaaسli >ا>13000Ipاب;اe">دaaسli >ا>18000Ipاب;اe">دaaسli >ا>24000Ipاب;اe">دaaسli >ا>30000Ipاب;اe">دaaسli >ا>30000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>36000Ipاب;اe">دaaسli >ا>،لٷ کnIpاب;اe">دaaسli >ا>،ط رIpاب;اe">دaaسli >ا>، .رIpاب;اe">دaaسli >ا>،&zlpIpاب;اe">دaaسli >ا>،قل >رIpاب;اe">دaaسli >ا>،ه،Ipاب;اe">دaaسli >ا>،IIpاب;اe">دaaسli >ا>،Iم>ا زۇIpاب;اe">دaaسli >ا>;ی&zlpIpاب;اe">دaaسli >ا>;ae ا Ipاب;اe">دaaسli >ا>;ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>ملرIpاب;اe">دaaسli >ا>ملرmsh-a30vdIpاب;اe">دaaسli >ا>مط سl Ipاب;اe">دaaسli >ا>مط l Ipاب;اe">دaaسli >ا>٨م>ا زۇIpاب;اe">دaaسli >ا>;جلجد،لI"اب;اe">دم>دaaسli >ا>nIpاب;اe">دi">ت؅ ن{aaسli >ا>nIpاب;اe">دI"و۪ب٧aaسli >ا>" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternate/ داI"اباe">د>ا .رaaسli >ا> MITSUBISHI r دا   r/aن/li ul / داI"اباe">د>ا .رaaسli >ا> MITSUBISHI br /د ازiڨ>ز لڨقۨیLLLط>gنg>؅ی&z aae، . r داش؈رh1>

 ؈رh1><ه زی بfont-size: 1pوra رج="۱Ipاب;aaسli >ا>nکا٧I"اب;aaسli >ا>nکا٧I"اب;aaسli >ا>n30000خام>دI"اب;aaسli >ا>n،هlم>دI"اب;aaسli >ا>n> I"اب;aaسli >ا>n> I"اب;aaسli >ا>n>gنg،ٷ I"اب;aaسli >ا>n ل I"اب;aaسli >ا>nق = Ipاب;12000aaسli >ا>nق = Ipاب;؅سliaaaaسli >ا>n24000 ک = Ipاب;؅سli>بaaسli >ا>n ک = Ipاب;aaسli >ا>n18000ک = Ipاب;aaسli >ا>n24000 ک = Ipاب;aaسli >ا>n36000 ک = Ipاب;aaسli >ا>nی&zlpک = Ipاب;aaسli >ا>n>دهi؅L٧ک = Ipاب;aaسli >ا>n=ط aa"ک = Ipاب;م>دaaسli >ا>nک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;12000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;13000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;18000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;24000 ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;36000 ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;9000 ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;&zlpک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;I"و۪ب٧كpاب;؅سliبهمي سli يشيpاب;اe"يي سli يشيpاب;اe"يي سli يشياg د۪؈ Ipاب;aaسli >ا>n=د۪؈ Ipاب;اe">دaaسli >ا>;24000 .رIpاب;aaسli >ا>nم>ا pIpاب;aaسli >ا>،>gن٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>،لٷ کn٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>،هyae"n٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nبا"lم>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nه،lم>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیهyae"n٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیaaa٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیل ڇL٧٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیل =ط ٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیaaae"n٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیIجn٨م>ا زۇIpاب;م>دaaسli >ا>nم>ا زۇIpاب;اe">دaaسli >ا>;ق I؈لورIpاب;aaسli >ا>nIpi">سli Ipاب;aaسli >ا>nIpرلIpاب;aaسli >ا>nIpاب;؅سliaaک = aaسli >ا>nIpاب;؅سliaaaaسli >ا>nIpاب;؅yaد،ل;>جaaسli >ا>Ipاب;د Ipaaسli >ا>Ipاب;د کpaaسli >ا>Ipاب;aaسli >ا>Ipاب;aaسli >ا>24000Ipاب;aaسli >ا>30000Ipاب;aaسli >ا>30000ک = Ipاب;aaسli >ا>36هi؅L٧Ipاب;aaسli >ا>36000Ipاب;aaسli >ا>،لٷ کnIpاب;aaسli >ا>،ط رIpاب;aaسli >ا>، .رIpاب;aaسli >ا>،&zlpIpاب;aaسli >ا>،IIpاب;aaسli >ا>،aaaIpاب;aaسli >ا>ک = Ipاب;aaسli >ا>=ط سl Ipاب;aaسli >ا>=ط l Ipاب;aaسli >ا>ابp = Ipاب;م>د کpaaسli >ا>Ipاب;م>دaaسli >ا>nIpاب;اe">دٯ کpaaسli >ا>Ipاب;اe">دٯ ile=aaسli >ا>Ipاب;اe">دaaسli >ا>Ipاب;اe">دaaسli >ا>12000Ipاب;اe">دaaسli >ا>13000Ipاب;اe">دaaسli >ا>18000Ipاب;اe">دaaسli >ا>24000Ipاب;اe">دaaسli >ا>30000Ipاب;اe">دaaسli >ا>30000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>36000Ipاب;اe">دaaسli >ا>،لٷ کnIpاب;اe">دaaسli >ا>،ط رIpاب;اe">دaaسli >ا>، .رIpاب;اe">دaaسli >ا>،&zlpIpاب;اe">دaaسli >ا>،قل >رIpاب;اe">دaaسli >ا>،ه،Ipاب;اe">دaaسli >ا>،IIpاب;اe">دaaسli >ا>،Iم>ا زۇIpاب;اe">دaaسli >ا>;ی&zlpIpاب;اe">دaaسli >ا>;ae ا Ipاب;اe">دaaسli >ا>;ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>ملرIpاب;اe">دaaسli >ا>ملرmsh-a30vdIpاب;اe">دaaسli >ا>مط سl Ipاب;اe">دaaسli >ا>=ط l Ipاب;اe">دaaسli >ا>٨م>ا زۇIpاب;اe">دaaسli >ا>;جلجد،لI"اب;اe">دم>دaaسli >ا>nIpاب;اe">دi">ت؅ ن{aaسli >ا>nIpاب;اe">دI"و۪ب٧aaسli >ا>" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternate٧۱Ipاب;aaسli >ا>nکا٧I"اب;aaسli >ا>nکا٧I"اب;aaسli >ا>n30000خام>دI"اب;aaسli >ا>n،هlم>دI"اب;aaسli >ا>n> I"اب;aaسli >ا>n> I"اب;aaسli >ا>naaag،ٷ I"اب;aaسli >ا>n ل I"اب;aaسli >ا>nق = Ipاب;12000aaسli >ا>nق = Ipاب;؅سliaaaaسli >ا>n24000 ک = Ipاب;؅سli>بaaسli >ا>n ک = Ipاب;aaسli >ا>;18000ک = Ipاب;aaسli >ا>;24000 ک = Ipاب;aaسli >ا>;36000 ک = Ipاب;aaسli >ا>;ی&zlpک = Ipاب;aaسli >ا>n>دهi؅L٧ک = Ipاب;aaسli >ا>n=ط aa"ک = Ipاب;م>دaaسli >ا>nک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;12000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;13000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;18000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;24000 ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;36000 ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;9000 ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;&zlpک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>;I"و۪ب٧كpاب;؅سliبهمي سli يشيpاب;اe"يي سli يشيpاب;اe"يي سli يشياg د۪؈ Ipاب;aaسli >ا>n=د۪؈ Ipاب;اe">دaaسli >ا>;24000 .رIpاب;aaسli >ا>nم>ا pIpاب;aaسli >ا>،aaa٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>،لٷ کn٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>،هyae"n٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nبا"lم>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nه،lم>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیهyae"n٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیaaa٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیل ڇL٧٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیل =ط ٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیaaae"n٨م>ا زۇIpاب;aaسli >ا>nیIجn٨م>ا زۇIpاب;م>دaaسli >ا>nم>ا زۇIpاب;اe">دaaسli >ا>;ق I؈لورIpاب;aaسli >ا>nIpi">سli Ipاب;aaسli >ا>nIpرلIpاب;aaسli >ا>nIpاب;؅سliaaک = aaسli >ا>nIpاب;؅سliaaaaسli >ا>nIpاب;؅yaد،ل;>جaaسli >ا>Ipاب;د Ipaaسli >ا>Ipاب;د کpaaسli >ا>Ipاب;aaسli >ا>Ipاب;aaسli >ا>24000Ipاب;aaسli >ا>30000Ipاب;aaسli >ا>30000ک = Ipاب;aaسli >ا>36هi؅L٧Ipاب;aaسli >ا>36000Ipاب;aaسli >ا>،لٷ کnIpاب;aaسli >ا>،ط رIpاب;aaسli >ا>، .رIpاب;aaسli >ا>،&zlpIpاب;aaسli >ا>،IIpاب;aaسli >ا>،aaaIpاب;aaسli >ا>ک = Ipاب;aaسli >ا>=ط سl Ipاب;aaسli >ا>=ط l Ipاب;aaسli >ا>ابp = Ipاب;م>د کpaaسli >ا>Ipاب;م>دaaسli >ا>nIpاب;اe">د کpaaسli >ا>Ipاب;اe">د ile=aaسli >ا>Ipاب;اe">دaaسli >ا>Ipاب;اe">دaaسli >ا>12000Ipاب;اe">دaaسli >ا>13000Ipاب;اe">دaaسli >ا>18000Ipاب;اe">دaaسli >ا>24000Ipاب;اe">دaaسli >ا>30000Ipاب;اe">دaaسli >ا>30000ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>36000Ipاب;اe">دaaسli >ا>،لٷ کnIpاب;اe">دaaسli >ا>،ط رIpاب;اe">دaaسli >ا>، .رIpاب;اe">دaaسli >ا>،&zlpIpاب;اe">دaaسli >ا>،قل >رIpاب;اe">دaaسli >ا>،ه،Ipاب;اe">دaaسli >ا>،IIpاب;اe">دaaسli >ا>،Iم>ا زۇIpاب;اe">دaaسli >ا>;ی&zlpIpاب;اe">دaaسli >ا>;ae ا Ipاب;اe">دaaسli >ا>;ک = Ipاب;اe">دaaسli >ا>ملرIpاب;اe">دaaسli >ا>ملرmsh-a30vdIpاب;اe">دaaسli >ا>مط سl Ipاب;اe">دaaسli >ا>=ط l Ipاب;اe">دaaسli >ا>٨م>ا زۇIpاب;اe">دaaسli >ا>;جلجد،لI"اب;اe">دم>دaaسli >ا>nIpاب;اe">دi">ت؅ ن{aaسli >ا>nIpاب;اe">دI"و۪ب٧aaسli >ا>r/aن/rong>۱h1><دب>روشنده تضمین شده است.

۱ – د .L٧wn؅ =ط کIIpاب;لمکI .L٧wn ل I"اب;لمکI .L٧wn .ر.">دI"اب;لمکI .L٧wnI"اب;لمکI94I .L٧wnI"اب;لکI .L٧wnاnI"اب;لمکIکولر ٨قۨI"اب;لمکIکولر I"اب;لمکIکا٧م>ا رنکI"اب;لمکIکا٧I"اب;لکIام>دI"اب;لمکIد رlpل،هlم>دI"اب;لمکI،هlم>د I"اب;لمکI،هlم>دIpرلIpاب;لمکI،هlم>دIpاب;لمکI؅ I"رلIpاب;لمکI؅ I"اب;لمکIس> ڄمکII"اب;اe">د> ڄ،ٷ مکII"اب;اe">د> I"اب;لمکIش،ٷ مکII"اب;اe">دخٲ؅ >رI"اب;لمکI ل I"اب;لمکI ل اwnلمکIIpاب;اe">د ل اwnٌٷ">دمکIIpاب;اe">د ل اwnI"اب;لمکI Ipاب;لمکIگ= كاب;اe"ي؅بيک = ر."Ipاب;لمکIک = Ipاب;لمکI12000ک = Ipاب;لمکI18000ک = Ipاب;لمکI24هi؅L٧ک = Ipاب;لمکI24000ک = Ipاب;لمکI30000ک = Ipاب;لمکI9000 ک = Ipاب;لمکI؅سli>بک = Ipاب;لمکI؅ط رک = Ipاب;لمکI؅ .ر ک = Ipاب;لمکI؅ .ر 9000 ک = Ipاب;لمکI ط ک = Ipاب;لمکIی&zlpک = Ipاب;لمکIiجتpل>رک = Ipاب;لکI؅ .ر ک = Ipاب;م>دلمکIک = Ipاب;اe">دمکIک = Ipاب;اe">د؅کI30000ک = Ipاب;اe">د؅کI30000؅ .ر كاب;اe"ي؅بي؅يp.ر كاب;اe"يكمو۪ب٧ميلyae"ما٧ةزۇIpاب;لمکIلط ک = Ipاب;لمکIلط Ipاب;لمکI٨قۨI"اب;لمکIlم>ا زۇکولر I"اب;لمکIlم>ا زۇ ل چلمکIIpاب;اe">دlم>ا زۇ ل I"اب;لمکIlم>ا زۇ٨قۨI"اب;لمکIlم>ا زۇم>دلمکIIpاب;اe">دlم>ا زۇI"اب;لمکIlم>ا زۇI"اب;لمکIه،lم>ا زۇIpاب;لمکIیaaa٨م>ا زۇIpاب;لمکIیه،lم>ا زۇIpاب;لمکIیش؄lم>ا زۇIpاب;لمکIیaaae"n٨م>ا زۇIpاب;لمکIیIجn٨م>ا زۇIpاب;لمکIش؄lم>ا زۇIpاب;لمکIaaامLبم>ا زۇIpاب;اe">دلمکIIpرلIpاب;لمکIاp =لا٧I"اب;50000؅لمکIIpاب;؅سliaa؅لمکI12000Ipاب;؅سliaa؅لمکI24000Ipاب;؅سliaa؅لمکI9000Ipاب;؅سliaa؅لمکI&zlpIpاب;؅سliaa؅لمکI،ile=Ipاب;؅لمکIIpاب;؅لمکI12000Ipاب;؅لمکI24000Ipاب;؅لمکI24000 ط Ipاب;؅لمکI26000Ipاب;؅لمکI30000Ipاب;؅لمکI30هi؅L٧Ipاب;؅لمکI32000Ipاب;؅لمکI؅سliaaIpاب;؅لمکI؅سliبIpاب;؅لمکI؅ط رIpاب;؅لمکI؅ .رIpاب;؅لمکI؅ .ر9000Ipاب;؅لمکI ط Ipاب;؅لمکI ط 24000Ipاب;؅لمکIجدا٧I"اب;؅لمکIی&zlpIpاب;؅لمکIزIpاب;؅لمکIک = Ipاب;لمکIملر ط Ipاب;؅لمکIط وIpاب;؅لمکIi">ت؅ ن{Ipاب;؅لمکIiنجتpل>رIpاب;؅لمکII"و۪ب٧Ipاب;؅لمکIاe">دIpاب;؅لمکIابا،Ipاب;؅لمکIIم>سlسIpاب;؅لکIIمسlizاnIpاب;د کp؅لمکII"اب;زaa >رلمکII"اب;صlعکڄلمکII"اب;ق؅ ن{حمIلمکII"اب;م"ابکلIلمکII"اب;م>دسliaa؅لمکII"اب;م>دسliب؅لمکII"اب;م>دلمکII"اب;م>د .رللمکII"اب;م>داe">دلمکIIpاب;م>داe">دلمکIIpو۪ب٧Ipاب;i">ت؅ ن{15000لمکIIpاب;IسکڄلمکII"اب;Ipو۪ب٧لمکII"اب;اe" کڄلمکII"اب;اe"ي؅ يI"اب;اe"۩I32000للمکII"اب;اe"۩I9000للمکIک = Ipاب;اe">دلمکIIpاب;اe">دلمکI12000Ipاب;اe">دلمکI12000ک = Ipاب;اe">دلمکI18000Ipاب;اe">دلمکI2ile=Ipاب;اe">دلمکI24000Ipاب;اe">دلمکI26000Ipاب;اe">دلمکI27000Ipاب;اe">دلمکI3ile=Ipاب;اe">دلمکI30000Ipاب;اe">دلمکI36000Ipاب;اe">دلمکI48000Ipاب;اe">دلمکI50000Ipاب;اe">دلمکI6000Ipاب;اe">دلمکI9000Ipاب;اe">دممکIآ">تIpاIpاب;اe">دممکIاaa {حض.رIpاب;اe">دممکIا .ر18000Ipاب;اe">دلمکIا .ر24000Ipاب;اe">دلمکI .رل&zlpIpاب;اe">دلمکI .رک = Ipاب;اe">دلمکI .رلIIpاب;اe">دلمکI .رieIpاب;اe">دلمکI&zlpIpاب;اe">دلمکI٪رwnIمسlizاnIpاب;اe">دلمکI ط Ipاب;اe">دلمکI ط 9000Ipاب;اe">دممکI ط ل .رIpاب;اe">دممکI ط ل>؅I2Ipاب;اe">دممکI ط ieڄ .رIpاب;اe">دممکIجوال nIpاب;اe">دلمکIL٧wnIIpاب;اe">دلمکI٧ةزۇIpاب;اe">دلمکIل pIpاب;اe">دلمکIی&zlpIpاب;اe">دلمکIیط د ب Ipاب;اe">دلمکIIpاب;اe">دلمکILL؈;ا Ipاب;اe">دلمکIpile=Ipاب;اe">دلمکI،>ب٧ ۱Ipاب;اe">دممکI ل I"اب;اe">دممکI قطILLI"اب;اe">دممکI وقI"و۪ب٧Ipاب;اe">دممکIقLۇIpاب;اe">دلمکIک = &zlpIpاب;اe">دلمکIلط ک = Ipاب;اe">دلمکIملرks Ipاب;اe">دلمکIملرs246tq Ipاب;اe">دلمکIملرsv126stq3 Ipاب;اe">دلمکIملرtv246stq Ipاب;اe">دلمکIملر ط Ipاب;اe">دلمکIملر>ب٧ ۱Ipاب;اe">دممکI=د۪؈ ۇIpاب;اe">دلمکIو۪ب٧بI"اب;اe">دلمکIٯط وIpاب;اe">دلمکIٯط ieIpاب;اe">دلمکIieو ابIpاب;اe">دلمکI،ile=Ipاب;اe">دلمکI ۇIpاب;اe">دلمکII؈لورIpاب;اe">دلمکII"و۪ب٧Ipاب;اe">دممکIIمسlizاnIpاب;اe">دلکIطط رIpاب;اe">دطط رممکI50000Ipاب;اe">د .رلمکI30000Ipاب;اe">ددا٧لمکII"اب;اe">دل aaزۇلمکII"اب;اe">دلaa">دلمکII"اب;اe">دaa >رلمکII"اب;اe">دمسlizاn لمکII"اب;اe">دوا>nلمکII"اب;اe">دقف>nلمکII"اب;اe">دi">ت؅ ن{لمکI12000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{لمکI15000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{لمکIک = Ipاب;اe">دIسکڄلمکII"اب;اe">دIوگڄلمک" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternate/ داI"اباe">د>ا .رللمکILG r دا    r/aن/li ul / داI"اباe">د>ا .رللمکILG br /د ازiڨ>ز لڨقۨیLLLط>gنg>؅ی&z aae، . r داش؈رh1>

 ؈رh1>
د .L٧wn؅ =ط کIIpاب;لمکI .L٧wn ل I"اب;لمکI .L٧wn .ر.">دI"اب;لمکI .L٧wnI"اب;لمکI94I .L٧wnI"اب;لکI .L٧wn،nI"اب;لمکIکولر ٨قۨI"اب;لمکIکولر I"اب;لمکIکا٧م>ا رنکI"اب;لمکIکا٧I"اب;لکIام>دI"اب;لمکIد رlpل،هlم>دI"اب;لمکI،هlم>د؅ I"اب;لمکI،هlم>دI"رلIpاب;لمکI،هlم>دI"اب;لمکI؅ I"رلIpاب;لمکI؅ I"اب;لمکIس> ڄمکII"اب;اe">د> ڄ،ٷ مکII"اب;اe">د> I"اب;لمکIش،ٷ مکII"اب;اe">دخٲ؅ >رI"اب;لمکI ل I"اب;لمکI ل اwnلمکIIpاب;اe">د ل اwnٌٷ">دمکIIpاب;اe">د ل اwnI"اب;لمکI Ipاب;لمکIگ= كاب;اe"ي؅بيک = ر."Ipاب;لمکIک = Ipاب;لمکI12000ک = Ipاب;لمکI18000ک = Ipاب;لمکI24هi؅L٧ک = Ipاب;لمکI24000ک = Ipاب;لمکI30000ک = Ipاب;لمکI9000 ک = Ipاب;لمکI؅سli>بک = Ipاب;لمکI؅ط رک = Ipاب;لمکI؅ .ر ک = Ipاب;لمکI؅ .ر 9000 ک = Ipاب;لمکI ط ک = Ipاب;لمکIی&zlpک = Ipاب;لمکIiجتpل>رک = Ipاب;لکI؅ .ر ک = Ipاب;م>دلمکIک = Ipاب;اe">دمکIک = Ipاب;اe">د؅کI30000ک = Ipاب;اe">د؅کI30000؅ .ر كاب;اe"ي؅بي؅يp.ر كاب;اe"يكمو۪ب٧ميلyae"ما٧ةزۇIpاب;لمکIلط ک = Ipاب;لمکIلط Ipاب;لمکI٨قۨI"اب;لمکIlم>ا زۇکولر I"اب;لمکIlم>ا زۇ ل چلمکIIpاب;اe">دlم>ا زۇ ل I"اب;لمکIlم>ا زۇ٨قۨI"اب;لمکIlم>ا زۇم>دلمکIIpاب;اe">دlم>ا زۇI"اب;لمکIlم>ا زۇI"اب;لمکIه،lم>ا زۇI"اب;لمکIیaaa٨م>ا زۇIpاب;لمکIیه،lم>ا زۇIpاب;لمکIیش؄lم>ا زۇIpاب;لمکIیaaae"n٨م>ا زۇIpاب;لمکIیIجn٨م>ا زۇIpاب;لمکIش؄٨م>ا زۇIpاب;لمکIaaامLبم>ا زۇIpاب;اe">دلمکIIpرلIpاب;لمکIاp =لا٧I"اب;50000؅لمکIIpاب;؅سliaa؅لمکI12000Ipاب;؅سliaa؅لمکI24000Ipاب;؅سliaa؅لمکI9000Ipاب;؅سliaa؅لمکI&zlpIpاب;؅سliaa؅لمکI،ile=Ipاب;؅لمکIIpاب;؅لمکI12000Ipاب;؅لمکI24000Ipاب;؅لمکI24000 ط Ipاب;؅لمکI26000Ipاب;؅لمکI30000Ipاب;؅لمکI30هi؅L٧Ipاب;؅لمکI32000Ipاب;؅لمکI؅سliaaIpاب;؅لمکI؅سliبIpاب;؅لمکI؅ط رIpاب;؅لمکI؅ .رIpاب;؅لمکI؅ .ر9000Ipاب;؅لمکI ط Ipاب;؅لمکI ط 24000Ipاب;؅لمکIجدا٧I"اب;؅لمکIی&zlpIpاب;؅لمکIزIpاب;؅لمکIک = Ipاب;لمکIملر ط Ipاب;؅لمکIط وIpاب;؅لمکIi">ت؅ ن{Ipاب;؅لمکIiنجتpل>رIpاب;؅لمرIpو۪ب٧Ipاب;؅لمراe">دIpاب;؅لمربا،Ipاب;؅لمکIIم>سlسIpاب;؅لکIIمسlizاnIpاب;د کp؅لمکII"اب;زaa >رلمکII"اب;صlعکڄلمکII"اب;ق؅ ن{حمIلمکII"اب;م"ابکلIلمکII"اب;م>دسliaa؅لمکII"اب;م>دسliب؅لمکII"اب;م>دلمکII"اب;م>د .رللمکII"اب;م>داe">دلمکIIpاب;م>داe">دلمکIIpو۪ب٧Ipاب;i">ت؅ ن{15000لمکIpاب;IسکڄلمکII"اب;Ipو۪ب٧لمکII"اب;اe" کڄلمکII"اب;اe"ي؅ يI"اب;اe"۩I32000للمکII"اب;اe"۩I9000للمکIک = Ipاب;اe">دلمکIIpاب;اe">دلمکI12000Ipاب;اe">دلمکI12000ک = Ipاب;اe">دلمکI18000Ipاب;اe">دلمکI2ile=Ipاب;اe">دلمکI24000Ipاب;اe">دلمکI26000Ipاب;اe">دلمکI27000Ipاب;اe">دلمکI3ile=Ipاب;اe">دلمکI30000Ipاب;اe">دلمکI36000Ipاب;اe">دلمکI48000Ipاب;اe">دلمکI50000Ipاب;اe">دلمکI6000Ipاب;اe">دلمکI9000Ipاب;اe">دممکIآ">تIpاIpاب;اe">دممکIاaa {حض.رIpاب;اe">دممکIا .ر18000Ipاب;اe">دلمکIا .ر24000Ipاب;اe">دلمکI .رل&zlpIpاب;اe">دلمکI .رک = Ipاب;اe">دلمکI .رلIIpاب;اe">دلمکI .رieIpاب;اe">دلمکI&zlpIpاب;اe">دلمکI٪رwnIمسlizاnIpاب;اe">دلمکI ط Ipاب;اe">دلمکI ط 9000Ipاب;اe">دٯلمکI ط ل .رIpاب;اe">دٯلمکI ط ل>؅I2Ipاب;اe">دممکI ط ieڄ .رIpاب;اe">دممکIجوال nIpاب;اe">دلمکIL٧wnIIpاب;اe">دلمکI٧ةزۇIpاب;اe">دلمکIل pIpاب;اe">دلمکIی&zlpIpاب;اe">دلمکIیط د ب Ipاب;اe">دلمکIIpاب;اe">دلمکILL؈;ا Ipاب;اe">دلمکIpile=Ipاب;اe">دلمکI،>ب٧ ۱Ipاب;اe">دممکI ل I"اب;اe">دممکI قطILLIpاب;اe">دممکI وقI"و۪ب٧Ipاب;اe">دممکIقLۇIpاب;اe">دلمکIک = &zlpIpاب;اe">دلمکIلط ک = Ipاب;اe">دلمکIملرks Ipاب;اe">دلمکIملرs246tq Ipاب;اe">دلمکIملرsv126stq3 Ipاب;اe">دلمکIملرtv246stq Ipاب;اe">دلمکIملر ط Ipاب;اe">دلمکIملر>ب٧ ۱Ipاب;اe">دممکI=د۪؈ ۇIpاب;اe">دلمکIو۪ب٧بI"اب;اe">دلمکIٯط وIpاب;اe">دلمکIٯط ieIpاب;اe">دلمکIieو ابIpاب;اe">دلمکI،ile=Ipاب;اe">دلمکI ۇIpاب;اe">دلمکII؈لورIpاب;اe">دلمکII"و۪ب٧Ipاب;اe">دممکIIمسlizاnIpاب;اe">دلکIطط رIpاب;اe">دطط رممکI50000Ipاب;اe">د .رلمکI30000Ipاب;اe">ددا٧لمکII"اب;اe">دل aaزۇلمکII"اب;اe">دلaa">دلمکII"اب;اe">دaa >رلمکII"اب;اe">دمسlizاn لمکII"اب;اe">دوا>nلمکII"اب;اe">دقف>nلمکII"اب;اe">دi">ت؅ ن{لمکI12000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{لمکI15000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{لمکIک = Ipاب;اe">دIسکڄلمکII"اب;اe">دIوگڄلمک" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternateل .L٧wnلمکII"اب;اe">د .L٧wn؅ ٷط کIIpاب;لمکI .L٧wn ل I"اب;لمکI .L٧wn .ر.">دI"اب;لمکI .L٧wnI"اب;لمکI94I .L٧wnI"اب;لکI .L٧wn،nI"اب;لمکIکولر ٨قۨI"اب;لمکIکولر I"اب;لمکIکا٧م>ا رنکI"اب;لمکIکا٧I"اب;لکIام>دI"اب;لمکIد رlpل،هlم>دI"اب;لمکI،هlم>د؅ I"اب;لمکI،هlم>دI"رلIpاب;لمکI،هlم>دI"اب;لمکI؅ I"رلIpاب;لمکI؅ I"اب;لمکIس> ڄمکII"اب;اe">د> ڄ،ٷ مکII"اب;اe">د> I"اب;لمکIش،ٷ مکII"اب;اe">دخٲ؅ >رI"اب;لمکI ل I"اب;لمکI ل اwnلمکIIpاب;اe">د ل اwnٌٷ">دمکIIpاب;اe">د ل اwnI"اب;لمکI Ipاب;لمکIگ= كاب;اe"ي؅بيک = ر."Ipاب;لمکIک = Ipاب;لمکI12000ک = Ipاب;لمکI18000ک = Ipاب;لمکI24هi؅L٧ک = Ipاب;لمکI24000ک = Ipاب;لمکI30000ک = Ipاب;لمکI9000 ک = Ipاب;لمکI؅سli>بک = Ipاب;لمکI؅ط رک = Ipاب;لمکI؅ .ر ک = Ipاب;لمکI؅ .ر 9000 ک = Ipاب;لمکI ط ک = Ipاب;لمکIی&zlpک = Ipاب;لمکIiجتpل>رک = Ipاب;لکI؅ .ر ک = Ipاب;م>دلمکIک = Ipاب;اe">دمکIک = Ipاب;اe">د؅کI30000ک = Ipاب;اe">د؅کI30000؅ .ر كاب;اe"ي؅بي؅يp.ر كاب;اe"يكمو۪ب٧ميلyae"ما٧ةزۇIpاب;لمکIلط ک = Ipاب;لمکIلط Ipاب;لمکI٨قۨI"اب;لمکIlم>ا زۇکولر I"اب;لمکIlم>ا زۇ ل چلمکIIpاب;اe">دlم>ا زۇ ل I"اب;لمکIlم>ا زۇ٨قۨI"اب;لمکIlم>ا زۇم>دلمکIIpاب;اe">دlم>ا زۇI"اب;لمکIlم>ا زۇI"اب;لمکIه،lم>ا زۇI"اب;لمکIیaaa٨م>ا زۇIpاب;لمکIیه،lم>ا زۇIpاب;لمکIیش؄lم>ا زۇIpاب;لمکIیaaae"n٨م>ا زۇIpاب;لمکIیIجn٨م>ا زۇIpاب;لمکIش؄٨م>ا زۇIpاب;لمکIaaامLبم>ا زۇIpاب;اe">دلمکIIpرلIpاب;لمکIاp =لا٧I"اب;50000؅لمکIIpاب;؅سliaa؅لمکI12000Ipاب;؅سliaa؅لمکI24000Ipاب;؅سliaa؅لمکI9000Ipاب;؅سliaa؅لمکI&zlpIpاب;؅سliaa؅لمکI،ile=Ipاب;؅لمکIIpاب;؅لمکI12000Ipاب;؅لمکI24000Ipاب;؅لمکI24000 ط Ipاب;؅لمکI26000Ipاب;؅لمکI30000Ipاب;؅لمکI30هi؅L٧Ipاب;؅لمکI32000Ipاب;؅لمکI؅سliaaIpاب;؅لمکI؅سliبIpاب;؅لمکI؅ط رIpاب;؅لمکI؅ .رIpاب;؅لمکI؅ .ر9000Ipاب;؅لمکI ط Ipاب;؅لمکI ط 24000Ipاب;؅لمکIجدا٧I"اب;؅لمکIی&zlpIpاب;؅لمکIزIpاب;؅لمکIک = Ipاب;لمکIملر ط Ipاب;؅لمکIط وIpاب;؅لمکIi">ت؅ ن{Ipاب;؅لمکIiنجتpل>رIpاب;؅لمرIpو۪ب٧Ipاب;؅لمراe">دIpاب;؅لمربا،Ipاب;؅لمکIIم>سlسIpاب;؅لکIIمسlizاnIpاب;د کp؅لمکII"اب;زaa >رلمکII"اب;صlعکڄلمکII"اب;ق؅ ن{حمIلمکII"اب;م"ابکلIلمکII"اب;م>دسliaa؅لمکII"اب;م>دسliب؅لمکII"اب;م>دلمکII"اب;م>د .رللمکII"اب;م>داe">دلمکIIpاب;م>داe">دلمکIIpو۪ب٧Ipاب;i">ت؅ ن{15000لمکIpاب;IسکڄلمکII"اب;Ipو۪ب٧لمکII"اب;اe" کڄلمکII"اب;اe"ي؅ يI"اب;اe"۩I32000للمکII"اب;اe"۩I9000للمکIک = Ipاب;اe">دلمکIIpاب;اe">دلمکI12000Ipاب;اe">دلمکI12000ک = Ipاب;اe">دلمکI18000Ipاب;اe">دلمکI2ile=Ipاب;اe">دلمکI24000Ipاب;اe">دلمکI26000Ipاب;اe">دلمکI27000Ipاب;اe">دلمکI3ile=Ipاب;اe">دلمکI30000Ipاب;اe">دلمکI36000Ipاب;اe">دلمکI48000Ipاب;اe">دلمکI50000Ipاب;اe">دلمکI6000Ipاب;اe">دلمکI9000Ipاب;اe">دٯلمکI">تIpاIpاب;اe">دممکIاaa {حض.رIpاب;اe">دممکIا .ر18000Ipاب;اe">دلمکIا .ر24000Ipاب;اe">دلمکI .رل&zlpIpاب;اe">دلمکI .رک = Ipاب;اe">دلمکI .رلIIpاب;اe">دلمکI .رieIpاب;اe">دلمکI&zlpIpاب;اe">دلمکI٪رwnIمسlizاnIpاب;اe">دلمکI ط Ipاب;اe">دلمکI ط 9000Ipاب;اe">دٯلمکI ط ل .رIpاب;اe">دٯلمکI ط ل>؅I2Ipاب;اe">دممکI ط ieڄ .رIpاب;اe">دممکIجوال nIpاب;اe">دلمکIL٧wnIIpاب;اe">دلمکI٧ةزۇIpاب;اe">دلمکIل pIpاب;اe">دلمکIی&zlpIpاب;اe">دلمکIیط د ب Ipاب;اe">دلمکIIpاب;اe">دلمکILL؈;ا Ipاب;اe">دلمکIpile=Ipاب;اe">دلمکI،>ب٧ ۱Ipاب;اe">دممکI ل I"اب;اe">دممکI قطILLIpاب;اe">دممکI وقI"و۪ب٧Ipاب;اe">دممکIقLۇIpاب;اe">دلمکIک = &zlpIpاب;اe">دلمکIلط ک = Ipاب;اe">دلمکIملرks Ipاب;اe">دلمکIملرs246tq Ipاب;اe">دلمکIملرsv126stq3 Ipاب;اe">دلمکIملرtv246stq Ipاب;اe">دلمکIملر ط Ipاب;اe">دلمکIملر>ب٧ ۱Ipاب;اe">دممکI=د۪؈ ۇIpاب;اe">دلمکIو۪ب٧بI"اب;اe">دلمکIٯط وIpاب;اe">دلمکIٯط ieIpاب;اe">دلمکIieو ابIpاب;اe">دلمکI،ile=Ipاب;اe">دلمکI ۇIpاب;اe">دلمکII؈لورIpاب;اe">دلمکII"و۪ب٧Ipاب;اe">دممکIIمسlizاnIpاب;اe">دلکIطط رIpاب;اe">دطط رممکI50000Ipاب;اe">د .رلمکI30000Ipاب;اe">ددا٧لمکII"اب;اe">دل aaزۇلمکII"اب;اe">دلaa">دلمکII"اب;اe">دaa >رلمکII"اب;اe">دمسlizاn لمکII"اب;اe">دوا>nلمکII"اب;اe">دقف>nلمکII"اب;اe">دi">ت؅ ن{لمکI12000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{لمکI15000Ipاب;اe">دi">ت؅ ن{لمکIک = Ipاب;اe">دIسکڄلمکII"اب;اe">دIوگڄلمکr/aن/rong>۱h1><دمسlizاروشنده تضمین شده است.

۱ – دمسlizاnIک = عaaII"اب;مسlizاnعaaII"اب;اe">دمسlizاnبڬه،ڄدالaa II"اب;مسlizاn .L٧wnI"اب;مسlizاn .L٧wnI"اب;م>دمسlizاnکولر I"اب;مسlizاnکي؃اب;مسlizاnکا٧I"اب; ؄کpسمسlizاnکا٧I"اب;اe">دمسlizاn&zlp،ه٨م>دI"اب;مسlizاn؅ I"اب;مسlizاnمpI"اب;مسlizاnدI"اب;مسlizاnک = Ipاب;سliaaسمسlizاn9000 ک = Ipاب;مسlizاn12000ک = Ipاب;مسlizاn18000ک = Ipاب;مسlizاn24هi؅L٧ک = Ipاب;مسlizاn24000ک = Ipاب;مسlizاn32هi؅L٧ک = Ipاب;مسlizاn9000 ک = Ipاب;مسlizاn&zlpک = Ipاب;مسlizاnی&zlpک = Ipاب;مسlizاniجتpل>رک = Ipاب;م>دمسlizاnک = Ipاب;اe">د6000لمسlizاnک = Ipاب;اe">د9000لمسlizاnک = Ipاب;اe">ددا٧مسlizاnک = Ipاب;اe">دمسlizاnک = Ipاب;اe">دمسlizاn50000ک = Ipاب;اe">دمسlizاn7000ک = Ipاب;اe">دمسlizاn8000ک = Ipاب;اe">دمسlizاn92ک = Ipاب;اe">دمسlizاn93ک = Ipاب;اe">دمسlizاn94ک = Ipاب;اe">دمسlizاn p٧ل ک = Ipاب;اe">دمسlizاn ه،IدلIک = Ipاب;اe">دمسlizاn ٧ةزۇک = Ipاب;اe">دم>دمسlizاnكpاب; ؄يكpسمسlizاn؃اب;مسlizاn؃اب;مسlizاnگ= كاب;اe"يسمسlizاn؃اب;اe"يسمسlizاn32000؃اب;اe"يi">ت؅ ن{مسlizاn؅ق؅طرIpاب;اe">دمسlizاn Iجد،ل٨م>ا زۇمسlizاnIpاب;اe">ده،lم>ا زۇ ل I"اب;م>دمسlizاn٨م>ا زۇI"اب;مسlizاn یص هlم>ا زۇI"اب;مسlizاn یهyae"n٨م>ا زۇIpاب;مسlizاn یه،lم>ا زۇIpاب;مسlizاn یش؄٨م>ا زۇIpاب;مسlizاn ش؄٨م>ا زۇIpاب;مسlizاnزبp ٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn ٯ؅ ن ٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn ش؄٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn بڬه،٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn aaae"n٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn زn ه،Ipاب;2 کpسمسlizاnIpاب;اسliaaسمسlizاn25000Ipاب;اسliaaسمسlizاn32000Ipاب;؅سliaaسمسlizاn9000Ipاب;؅سliaaسمسlizاnک = Ipاب;؅سliaaسمسlizاnمدI"اب;سliبسمسlizاn12000Ipاب;؅سliبسمسlizاn13000Ipاب;؅سliبسمسlizاn،ile=Ipاب;؅سliaaجدا٧مسlizاnIpاب;؅سliaaسمسlizاnIpاب;د کpسمسlizاnIpاب;د ؄IpسمسlizاnIpاب;سمسlizاnIpاب;سمسlizاn24000Ipاب;سمسlizاn25000Ipاب;سمسlizاn30000Ipاب;سمسlizاn32000Ipاب;سمسlizاn9000Ipاب;سمسlizاn؅سliaaIpاب;سمسlizاn؅aaa II"اب;مسlizاnطط رIpاب;مسlizاn .رIpاب;مسlizاn&zlpIpاب;مسlizاnکا٧I"اب;مسlizاn ؄کpI"اب;مسlizاnٷ لال دI"اب;مسlizاnسp.جwۇIpاب;مسlizاnملر>دI"اب;مسlizاnمثI"اب;مسlizاnمدI"اب;مسlizاniنجتpل>رIpاب;سمسlizاnI"و۪ب٧Ipاب;سمسlizاnجللمکII"اب;سمسlizا+ک = Ipاب;م>ددا٧مسlizاnIpاب;م>دمسlizاnIpاب;م>داe">دطط رمسlizاnIpاب;i">ت؅ ن{مسlizاnIpاب;اe"{مسlizاnIpاب;اe"يسمسlizاnIpاب;اe"۩I12000سمسlizاnIpاب;اe"۩I7000سمسlizاnIpاب;اe"۩I9000لمسlizاnIpاب;اe"۩IqI9000لمسlizاnIpاب;اe"۩I؅جد،لجلمسlizاnIpاب;اe"۩I؅سliaaسمسlizاn32000Ipاب;اe">دطط رمسlizاn50000Ipاب;اe">د .رلمسlizاnک = Ipاب;اe">ددا٧مسlizاnIpاب;اe">دل aaزۇمسlizاnIpاب;اe">د کpسمسlizاnIpاب;اe">د .LٲۇمسlizاnIpاب;اe">دلaa">دمسlizاnIpاب;اe">دaa >رمسlizاnIpاب;اe">دمسlizاn13000Ipاب;اe">دمسlizاn14000Ipاب;اe">دمسlizاn18000Ipاب;اe">دمسlizاn18000ک = Ipاب;اe">دمسlizاn19000Ipاب;اe">دٳمسlizاn2400Ipاب;اe">دٳمسlizاn24000Ipاب;اe">دٳمسlizاn25000Ipاب;اe">دٳمسlizاn25000maxIpاب;اe">دٳمسlizاn30000Ipاب;اe">دمسlizاn32000Ipاب;اe">دمسlizاn32000maxIpاب;اe">دٳمسlizاn32000ک = Ipاب;اe">دٳمسlizاn48000Ipاب;اe">دمسlizاn50000Ipاب;اe">دمسlizاn60000Ipاب;اe">دمسlizاn8000Ipاب;اe">دمسlizاn .رIpاب;اe">دمسlizاn .ر25000Ipاب;اe">دٳمسlizاn .ر32000Ipاب;اe">دمسlizاn .رقLۇIpاب;اe">دمسlizاnIک = Ipاب;اe">دمسlizاnzlpIpاب;اe">دمسlizاnعaaر I"اب;اe">دمسlizاnکا٧I"اب;اe">دمسlizاnل pIpاب;اe">دمسlizاnی&zlpIpاب;اe">دمسlizاnیط د ب Ipاب;اe">دمسlizاnلile=Ipاب;اe">دمسlizاnٷ لال دI"اب;اe">دمسlizاnۅاکIIدلII"اب;اe">دمسlizاnخ ا Ipاب;اe">دمسlizاnمسلادI"اب;اe">دمسlizاnط I"اب;اe">دمسlizاnط"IpگI"اب;اe">دمسlizاnٲۇمدI"اب;اe">دمسlizاnp.جwۇIpاب;اe">دمسlizاnaaae"nIpاب;اe">دمسlizاn ل I"اب;اe">دمسlizاnقLۇIpاب;اe">دمسlizاnک = 24000Ipاب;اe">دٳمسlizاnلط ک = Ipاب;اe">دمسlizاnملرaq25ugp Ipاب;اe">دمسlizاnملرgood Ipاب;اe">دمسlizاnملرmaxIpاب;اe">دٳمسlizاnملرIpاب;اe">دمسlizاnملردا٧Ipاب;اe">دمسlizاnملرمدI"اب;اe">دمسlizاnملرراط le=Ipاب;اe">دمسlizاn=د۪؈ ۇIpاب;اe">دمسlizاnدI"اب;اe">دمسlizاnمد32000Ipاب;اe">دمسlizاn٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn لمکII"اب;اe">دمسlizاn iنجتpل>رIpاب;اe">دمسlizاn iنرمثب>رIpاب;اe">دمسlizاnچط.رpIpاب;اe">دمسlizاn،ile=Ipاب;اe">دمسlizاnI؈لورIpاب;اe">دمسlizاnI"و۪ب٧Ipاب;اe">دمسlizاnI"و۪ب٧ک = Ipاب;اe">دمسlizاnگ ؄رIpاب;اe">دمسlizاnٯ ؄ر.Ipاب;اe">دمسlizاnجللمکII"اب;اe">دL؈ا مسlizاnI"اب;اe">دم>ا>nمسlizاnI"اب;اe">دقف>nمسlizاnI"اب;اe">دwn e"{مسlizاnIpاب;اe">د،ٷ مسlizاnIpاب;اe">دlعکڄمسlizاnIpاب;اe">د وقI"و۪ب٧مسlizاnIpاب;اe">دق؅ ن{حمIمسlizاnIpاب;اe">دم>دمسlizاnIpاب;اe">دل ڨ>nمسlizاnIpاب;اe">دi">ت؅ ن{مسlizاnIpاب;اe">دi">ت؅ ن{مسlizاnک = Ipاب;اe">د iنجتpل>رمسlizاnک = Ipاب;اe">دIسکڄمسlizاnIpاب;اe">دIpگڄمسlizاnIpاب;اe">م>دمسlizاnIpاب;ا">دمسlizا" href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternate/ داI"اباe">د>ا .رلمسlizاnSAMSUNG r دا   r/aن/li ul / داI"اباe">د>ا .رلمسlizاnSAMSUNG br /د ازiڨ>ز لڨقۨیLLLط>gنg>؅ی&z aae، . r داش؈رh1>

 ؈رh1><ه زی بfont-size: 1pوra href=http://coolerbوh1.ir/ rel=alternateٌ&z.iII"اب;اe">دمسlizاnIک = عaaII"اب;مسlizاnعaaII"اب;اe">دمسlizاnبڬه،ڄدالaa II"اب;مسlizاn .L٧wnI"اب;مسlizاn .L٧wnI"اب;م>دمسlizاnکولر I"اب;مسlizاnکي؃اب;مسlizاnکا٧I"اب; ؄کpسمسlizاnکا٧I"اب;اe">دمسlizاn&zlp،ه٨م>دI"اب;مسlizاn؅ I"اب;مسlizاnمpI"اب;مسlizاnدI"اب;مسlizاnک = Ipاب;سliaaسمسlizاn9000 ک = Ipاب;مسlizاn12000ک = Ipاب;مسlizاn18000ک = Ipاب;مسlizاn24هi؅L٧ک = Ipاب;مسlizاn24000ک = Ipاب;مسlizاn32هi؅L٧ک = Ipاب;مسlizاn9000 ک = Ipاب;مسlizاn&zlpک = Ipاب;مسlizاnی&zlpک = Ipاب;مسlizاniجتpل>رک = Ipاب;م>دمسlizاnک = Ipاب;اe">د6000لمسlizاnک = Ipاب;اe">د9000لمسlizاnک = Ipاب;اe">ددا٧مسlizاnک = Ipاب;اe">دمسlizاnک = Ipاب;اe">دمسlizاn50000ک = Ipاب;اe">دمسlizاn7000ک = Ipاب;اe">دمسlizاn8000ک = Ipاب;اe">دمسlizاn92ک = Ipاب;اe">دمسlizاn93ک = Ipاب;اe">دمسlizاn94ک = Ipاب;اe">دمسlizاn p٧ل ک = Ipاب;اe">دمسlizاn ه،IدلIک = Ipاب;اe">دمسlizاn ٧ةزۇک = Ipاب;اe">دم>دمسlizاnكpاب; ؄يكpسمسlizاn؃اب;مسlizاn؃اب;مسlizاnگ= كاب;اe"يسمسlizاn؃اب;اe"يسمسlizاn32000؃اب;اe"يi">ت؅ ن{مسlizاn؅ق؅طرIpاب;اe">دمسlizاn Iجد،ل٨م>ا زۇمسlizاnIpاب;اe">ده،lم>ا زۇ ل I"اب;م>دمسlizاn٨م>ا زۇI"اب;مسlizاn یص هlم>ا زۇI"اب;مسlizاn یهyae"n٨م>ا زۇIpاب;مسlizاn یه،lم>ا زۇIpاب;مسlizاn یش؄٨م>ا زۇIpاب;مسlizاn ش؄٨م>ا زۇIpاب;مسlizاnٯ بp ٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn ٯ؅ ن ٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn ش؄٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn بڬه،٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn aaae"n٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn زn ه،Ipاب;2 کpسمسlizاnIpاب;اسliaaسمسlizاn25000Ipاب;اسliaaسمسlizاn32000Ipاب;؅سliaaسمسlizاn9000Ipاب;؅سliaaسمسlizاnک = Ipاب;؅سliaaسمسlizاnمدI"اب;سliبسمسlizاn12000Ipاب;؅سliبسمسlizاn13000Ipاب;؅سliبسمسlizاn،ile=Ipاب;؅سliaaجدا٧مسlizاnIpاب;؅سliaaسمسlizاnIpاب;د کpسمسlizاnIpاب;د ؄IpسمسlizاnIpاب;سمسlizاnIpاب;سمسlizاn24000Ipاب;سمسlizاn25000Ipاب;سمسlizاn30000Ipاب;سمسlizاn32000Ipاب;سمسlizاn9000Ipاب;سمسlizاn؅سliaaIpاب;سمسlizاn؅aaa II"اب;مسlizاnطط رIpاب;مسlizاn .رIpاب;مسlizاn&zlpIpاب;مسlizاnکا٧I"اب;مسlizاn ؄کpI"اب;مسlizاnٷ لال دI"اب;مسlizاnسp.جwۇIpاب;مسlizاnملر>دI"اب;مسlizاnمثI"اب;مسlizاnمدI"اب;مسlizاniنجتpل>رIpاب;سمسlizاnI"و۪ب٧Ipاب;سمسlizاnجللمکII"اب;سمسlizا+ک = Ipاب;م>ددا٧مسlizاnIpاب;م>دمسlizاnIpاب;م>داe">دطط رمسlizاnIpاب;i">ت؅ ن{مسlizاnIpاب;اe"{مسlizاnIpاب;اe"يسمسlizاnIpاب;اe"۩I12000لمسlizاnIpاب;اe"۩I7000سمسlizاnIpاب;اe"۩I9000لمسlizاnIpاب;اe"۩IqI9000لمسlizاnIpاب;اe"۩I؅جد،لجلمسlizاnIpاب;اe"۩I؅سliaaسمسlizاn32000Ipاب;اe">دطط رمسlizاn50000Ipاب;اe">د .رلمسlizاnک = Ipاب;اe">ددا٧مسlizاnIpاب;اe">دل aaزۇمسlizاnIpاب;اe">د کpسمسlizاnIpاب;اe">د .LٲۇمسlizاnIpاب;اe">دلaa">دمسlizاnIpاب;اe">دaa >رمسlizاnIpاب;اe">دمسlizاn13000Ipاب;اe">دمسlizاn14000Ipاب;اe">دٳمسlizاn18000Ipاب;اe">دمسlizاn18000ک = Ipاب;اe">دمسlizاn19000Ipاب;اe">دٳمسlizاn2400Ipاب;اe">دٳمسlizاn24000Ipاب;اe">دٳمسlizاn25000Ipاب;اe">دٳمسlizاn25000maxIpاب;اe">دٳمسlizاn30000Ipاب;اe">دمسlizاn32000Ipاب;اe">دمسlizاn32000maxIpاب;اe">دٳمسlizاn32000ک = Ipاب;اe">دٳمسlizاn48000Ipاب;اe">دمسlizاn50000Ipاب;اe">دمسlizاn60000Ipاب;اe">دمسlizاn8000Ipاب;اe">دمسlizاn .رIpاب;اe">دمسlizاn .ر25000Ipاب;اe">دٳمسlizاn .ر32000Ipاب;اe">دمسlizاn .رقLۇIpاب;اe">دمسlizاnIک = Ipاب;اe">دمسlizاnzlpIpاب;اe">دمسlizاnعaaر I"اب;اe">دمسlizاnکا٧I"اب;اe">دمسlizاnل pIpاب;اe">دمسlizاnی&zlpIpاب;اe">دمسlizاnیط د ب Ipاب;اe">دمسlizاnلile=Ipاب;اe">دمسlizاnٷ لال دI"اب;اe">دمسlizاnۅاکIIدلII"اب;اe">دمسlizاnخ ا Ipاب;اe">دمسlizاnمسلادI"اب;اe">دمسlizاnط I"اب;اe">دمسlizاnط"IpگI"اب;اe">دمسlizاnٲۇمدI"اب;اe">دمسlizاnp.جwۇIpاب;اe">دمسlizاnaaae"nIpاب;اe">دمسlizاn ل I"اب;اe">دمسlizاnقLۇIpاب;اe">دمسlizاnک = 24000Ipاب;اe">دٳمسlizاnلط ک = Ipاب;اe">دمسlizاnملرaq25ugp Ipاب;اe">دمسlizاnملرgood Ipاب;اe">دمسlizاnملرmaxIpاب;اe">دٳمسlizاnملرIpاب;اe">دمسlizاnملردا٧Ipاب;اe">دمسlizاnملرمدI"اب;اe">دمسlizاnملرراط le=Ipاب;اe">دمسlizاn=د۪؈ ۇIpاب;اe">دمسlizاnدI"اب;اe">دمسlizاnمد32000Ipاب;اe">دمسlizاn٨م>ا زۇIpاب;اe">دمسlizاn لمکII"اب;اe">دمسlizاn iنجتpل>رIpاب;اe">دمسlizاn iنرمثب>رIpاب;اe">دمسlizاnچط.رpIpاب;اe">دمسlizاn،ile=Ipاب;اe">دمسlizاnI؈لورIpاب;اe">دمسlizاnI"و۪ب٧Ipاب;اe">دمسlizاnI"و۪ب٧ک = Ipاب;اe">دمسlizاnٯ ؄رIpاب;اe">دمسlizاnٯ ؄ر.Ipاب;اe">دمسlizاnجللمکII"اب;اe">دL؈ا مسlizاnI"اب;اe">دم>ا>nمسlizاnI"اب;اe">دقف>nمسlizاnI"اب;اe">دسwn e"{مسlizاnIpاب;اe">د،ٷ مسlizاnIpاب;اe">دlعکڄمسlizاnIpاب;اe">د وقI"و۪ب٧مسlizاnIpاب;اe">دق؅ ن{حمIمسlizاnIpاب;اe">دم>دمسlizاnIpاب;اe">دل ڨ>nمسlizاnIpاب;اe">دi">ت؅ ن{مسlizاnIpاب;اe">دi">ت؅ ن{مسlizاnک = Ipاب;اe">د iنجتpل>رمسlizاnک = Ipاب;اe">دIسکڄمسlizاnIpاب;اe">دIpگڄمسlizاnIpاب;اe">م>دمسlizاnIpاب;ا">دسمسlizاr/aن/rong>۱h1><COOLERBANEH1.IR :nک = &zlp.iII"اب;اe">دجد،ل,. ,r/aن/rong>۱ر /ه زی بcolor: rgb(240, 236, 5); font-family: 'B Titr', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; line-he ک: 20px; white-هceگاwrap; font-size: 14px;ra href=# contenteditab true زی بfont-family: 'B Titr', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; درdecora.۱ر /ه زی بcolor: rgb(240, 236, 5); font-family: 'B Titr', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; line-he ک: 20px; white-هceگاwrap; font-size: 14px;ra href=# contenteditab true زی بfont-family: 'B Titr', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; درdecora.۱ر /ه زی بcolor: rgb(240, 236, 5); font-family: 'B Titr', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; line-he ک: 20px; white-هceگاwrap; font-size: 14px;ra href=# contenteditab true زی بfont-family: 'B Titr', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; درdecora.۱ر /ه زی بcolor: rgb(240, 236, 5); font-family: 'B Titr', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; line-he ک: 20px; white-هceگاwrap; font-size: 14px;ra href=# contenteditab true زی بfont-family: 'B Titr', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; درdecora.br>۱رد&zlp:II"اباe">دzمکI. I"اب;اe">دجد،ل. I"اب;اe">داٲ" src=/templates/coolerbوh1_ir_amazon_com_002/images/coolershap-logo.jpg>br>۱ر۱ر۱ر۱ر۱ر /ه >،ه٨م HELPstrong>۱id=qrcodefriendly> /img src="http://chart.apis.google.com/chart?cک=qr&chs=300x300&choe=UTF-8&chld=L|4&chl=https://www.coolerbوh1.ir/fa/help.html" alt="،ه٨م HELP | COOLERBANEH1.IR :n ل ®(I"اباe">د&zlp,;جد،ل,;لک,;اٲ) - QR Code Friendly" رج="،ه٨م HELP | COOLERBANEH1.IR :n ل ®(I"اباe">د&zlp,;جد،ل,;لک,;اٲ) - QR Code Friendly"/ /ه >،ه٨م HELPstrong>۱ باbr کcrumbs> /ه >،ه٨م HELPstrong>۱ باbr کcrumbs> /ه >،ه٨م HELPstrong>۱ باbr کcrumbs> /ه >،ه٨م HELPstrong>۱ باbr کcrumbsart-vmenu> /ه >،ه٨م HELPstrong>۱if(top!==self){top.loca.